Menu

Benoeming deeltijdwethouder en gedurende het jaar

Bij benoeming in deeltijd, wordt de bezoldiging naar rato van het deeltijdpercentage berekend en uitgekeerd conform de tijdbestedingsnorm van het Besluit Taakduur Publiekrechtelijke Colleges. Bij benoeming in de loop van een jaar is de opbouw van de bezoldiging en uitbetaling eveneens naar rato de vervulde maanden in het kalenderjaar.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Rechtspositiebesluit wethouders (artikel 2 t/m 8, Bijlage I)
  • Gemeentewet (artikel 44)

U bent hier

Deel deze pagina