Menu

Gemeentelijke herindeling

Wethouders die bij een gemeentelijk herindeling in de nieuw gevormde gemeente opnieuw wethouder worden, ontvangen de bij de nieuwe gemeentegrootte behorende bezoldiging en onkostenvergoeding.

Dit betekent ook dat zij bij een later aftreden op grond van de Appa en de Wet algemene regels bij herindeling (Arhi) een uitkering ontvangen gebaseerd op de laatstgenoten bezoldiging en de totale duur van het wethouderschap rekening houdend met het loopbaanprincipe.

Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa)
Wet algemene regels bij herindeling (Arhi)

U bent hier

Deel deze pagina