Menu

Enquête APPA regeling: 7 van de 10 wethouders verwacht moeilijk nieuwe baan te vinden

In aanloop naar het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer heeft de Wethoudersvereniging een enquête onder wethouders verspreid over de APPA-regeling. Uit deze enquête blijkt dat 70% van de bevraagde wethouders verwacht dat het moeilijk zal zijn om een nieuwe baan te vinden na het wethouderschap. De praktijk geeft ze daarin volgens de Wethoudersvereniging grotendeels gelijk. “Door het hoge publieke profiel in de (sociale) media en bij een gemiddelde leeftijd van 56 jaar komen voormalige wethouders steeds vaker moeilijk aan een nieuwe baan. Waar de publieke opinie spreekt over een baantjescarrousel, is de praktijk duidelijk anders”, aldus voorzitter Arne Weverling. “Dit terwijl 70% van de wethouders aangeeft dat zij er financieel niet op vooruit zijn gegaan bij aanvaarding van het wethouderschap. Wethouders halen hun voldoening vooral uit hun bijdrage aan de samenleving. Zij maken daarvoor lange werkweken, vaak ten koste van hun privéleven. Aan deze werkhouding zal het dus niet liggen”, aldus Weverling.

Niettemin blijkt uit de enquête dat zonder het vangnet van de uitkeringsregeling bijna twee derde van de wethouders de overstap naar deze politieke functie NIET zou hebben gemaakt. Veel wethouders geven tevens aan dat zij het een gemis vinden dat er geen cao voor politieke bestuurders is en er eenzijdig versoberingen kunnen worden aangebracht.

De Wethoudersvereniging heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen, het Genootschap van Burgemeesters, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, de Vereniging van Dagelijks Bestuurders Waterschappen en de Vereniging van Voorzitters Waterschappen in een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor de bijzondere (rechts)positie van politieke ambtsdragers. 

Klik hier voor de brief>>

Algemeen Overleg Tweede Kamer: Rechtspositie Politieke Ambtsdragers

Woensdagmiddag 25 mei jl. was in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg (AO) over de Rechtspositie van politieke ambtsdragers naar aanleiding van de Kabinetsvisie op het politiek ambtsdragerschap. Tijdens het AO hebben de Tweede Kamer fracties hun visie op het voorstel van de minister uiteen gezet. Verschillende fracties hebben aangegeven dat de afbouw van rechten voor politici z’n grenzen heeft bereikt. Opvallend was dat SP kamerlid Van Raak zijn initiatiefvoorstel om de rechtpositie gelijk te trekken met reguliere werknemers boven de markt liet hangen. Rond de zomer komt de minister met zijn finale voorstel naar de Tweede Kamer. 

U bent hier

Deel deze pagina