Menu

Onkosten wethouders

Wethouders maken (on)kosten voor de uitoefening van hun wethouderschap. 
Vanaf de dag dat een wethouder zijn benoeming aanvaard heeft, ontvangt hij ongevraagd een vergoeding voor deze kosten. 
Voor deze kosten mag geen afzonderlijke declaratie meer worden ingediend.

U bent hier

Deel deze pagina