Menu

Informatie- en communicatievoorzieningen

De wethouder krijgt beschikking over informatie- en communicatievoorzieningen en tevens de daarbij behorende abonnementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een tablet, laptop en/of mobiele telefoon.

Voor informatie- en communicatievoorzieningen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het werk geldt een belastingvrijstelling (zgn. gerichte vrijstelling). Deze voorzieningen worden in bruikleen verstrekt. Gemeenten wordt geadviseerd om de voorwaarden voor bruikleen vast te leggen in een door beide partijen ondertekende bruikleenovereenkomst.

Overgangsrecht
Met de inwerkingtreding van het nieuwe Rechtspositiebesluit Decentrale politieke ambtsdragers - per 1 januari 2019- geldt  een nieuwe regeling voor verstrekking van ICT-middelen. Daarbij is de mogelijkheid van belaste vergoedingen voor de aanschaf of gebruik van de eigen computer komen te vervallen.

Voor politieke ambtsdragers die reeds in 2018 een vergoeding of tegemoetkoming ontvingen voor de aanschaf of gebruik van een eigen PC geldt overgangsrecht. Voor deze groep blijft de ‘oude’ regeling van toepassing tot het moment dat men aftreedt, ontslag neemt dan wel wordt herbenoemd.

Art. 3.3.2 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
Art. 31f Wet op de Loonbelasting

U bent hier

Deel deze pagina