Menu

Loopbaanoriëntatie

Wethouders kunnen  ten tijde van het uitoefenen van hun ambt allerlei activiteiten ontplooien om alvast op zoek te gaan naar een nieuwe baan. Hierbij gaat het om loopbaanoriëntatie en mobiliteitsbevorderende activiteiten. De kosten die de uitvoer van deze activiteiten met zich meebrengen komen voor vergoeding in aanmerking onder de volgende voorwaarden:

- de prijs/kwaliteitverhouding van de activiteit is redelijk,

- de activiteit is geen sollicitatieactiviteit,

-de kosten zijn niet op een andere manier al vergoed.

Zowel voor functiegerichte als loopbaanbevorderende scholing kan het college van B&W nadere regels opstellen voor de procedure, hoogte van de kosten en de wijze van declareren.

Contributie beroepsvereniging
De kosten voor scholing van wethouders komt voor vergoeding in aanmerking. Het betreft niet partijpolitieke scholing.  
Wethouders hebben aanspraak op een vergoeding van contributiegeld van een beroepsvereniging. Contributies die geen betrekking hebben op een professionele beroepsvereniging blijven voor eigen rekening van de wethouder.

Art. 3.2.11, 3.3.3., 3.3.4 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

U bent hier

Deel deze pagina