Menu

Onkostenvergoeding

De vaste onkostenvergoeding is bedoeld voor de volgende kostencomponenten:

 • representatie
 • vakliteratuur
 • excursies
 • bureaukosten, porti
 • ontvangsten thuis
 • zakelijke giften

Deze kostencomponenten zijn niet uitputtend. De vaste vergoeding voor deze ambtskosten is €369,45 per maand. Uitgaven die stijgen boven de vaste vergoeding kunnen niet alsnog worden gedeclareerd.
indien de wethouder gedurende 30 dagen onafgebroken de burgemeester heeft waargenomen dan ontvangt hij of zij €401,58 per maand aan ambtskosten.

Daarnaast zijn er ook nog andere kosten die ook voor eigen rekening moeten blijven. Voorbeelden zijn:

 • individuele consumpties buiten de werkplek (zoals koffie, thee, drankjes)
 • fooien in Nederland
 • verjaardagsgebak, attenties en cadeaus voor naaste collega’s
 • gelegenheidskleding, huur en reiniging van kleding, uitgaven voor persoonlijke verzorging
 • activiteiten van partijgenootschappelijke aard
 • abonnementen op kranten en tijdschriften en vakliteratuur die thuis worden ontvangen
 • representatieve aanpassingen aan de eigen woning en representatieve ontvangsten thuis

De vaste onkostenvergoeding is bedoeld voor de volgende kostencomponenten:

 • representatie
 • vakliteratuur
 • excursies
 • bureaukosten, porti
 • ontvangsten thuis
 • zakelijke giften

Deze kostencomponenten zijn niet uitputtend.

Daarnaast zijn er ook nog andere kosten die ook voor eigen rekening moeten blijven. Voorbeelden zijn:

 • individuele consumpties buiten de werkplek (zoals koffie, thee, drankjes)
 • fooien in Nederland
 • verjaardagsgebak, attenties en cadeaus voor naaste collega’s
 • gelegenheidskleding, huur en reiniging van kleding, uitgaven voor persoonlijke verzorging
 • activiteiten van partijgenootschappelijke aard
 • abonnementen op kranten en tijdschriften en vakliteratuur die thuis worden ontvangen
 • representatieve aanpassingen aan de eigen woning en representatieve ontvangsten thuis

Verplichting
De maandelijkse onkostenvergoeding wordt als netto vergoeding uitgekeerd aan de wethouder. De wethouder kan de onkostenvergoeding niet weigeren. De gemeente is verplicht dit bedrag over te maken aan de wethouder.

De hoogte van de onkostenvergoeding is voor elke wethouder hetzelfde. Als het wethouderschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, volgt uitbetaling over de maanden van het jaar dat de wethouder het ambt vervulde. Een wethouder die het ambt in deeltijd uitoefent ontvangt een vergoeding naar rato van zijn of haar vastgestelde tijdsbestedingsnorm.

Hoogte vergoeding
De hoogte van de vergoeding wordt elk jaar per 1 januari door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vastgesteld. De onkostenvergoedingen worden jaarlijks door BZK geïndexeerd.

Het ministerie van BZK informeert elk jaar eind november de gemeenten via een circulaire over de wijzigingen in de onkostenvergoedingen.

Onkostenvergoeding bij zwangerschap of ziekte
De wethouder die verlof heeft wegens zwangerschap of ziekte, ontvangt gedurende deze periode de helft van de vaste maandelijkse onkostenvergoeding.

Overgangsrecht: deze regeling mist overigens terugwerkende kracht en geldt niet voor wethouders die voor 3 augustus 2011 het ambt van wethouder uitoefenen in dezelfde gemeente.

Handreiking integriteit politieke ambtsdragers
Art. 3.2.6 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
Art. 36 Gemeentewet 

U bent hier

Deel deze pagina