Menu

Verhuisplicht en verhuiskosten

Voor wethouders geldt een woonplaatsvereiste, zij dienen ingezetene te zijn van de gemeente waar zij hun functie uitoefenen. De raad kan aan de wethouder voor 1 jaar ontheffing verlenen voor deze vereiste. In bijzondere gevallen kan deze ontheffing steeds voor 1 jaar worden verlengd door de raad. Na een jaar ontheffing van de woonplaats, kan de raad jaarlijks de ontheffing verlenen.

De ontheffing van het woonplaatsvereiste is vanaf het tweede jaar jaarlijks in bijzondere gevallen mogelijk en dient gemotiveerd te worden.

Daarmee is de wetgever tegemoet gekomen aan de situatie dat een tussentijdse vacature tegen het einde van de raadsperiode ook tot gevolg zou hebben dat een wethouder van buiten de gemeente moet verhuizen in de wetenschap dat hij bij de eerstkomende raadsverkiezingen niet opnieuw voor benoeming in aanmerking komt of wil komen.

Het is in strijd met de geest van het betreffende wetsartikel en de bedoeling van de ontheffingsmogelijkheid dat de ontheffing een structureel karakter krijgt.

U bent hier

Deel deze pagina