Menu

Verhuiskosten

Indien de wethouder tijdens zijn benoeming nog niet in de gemeente woont waar hij is benoemd als wethouder, dan dient hij te verhuizen naar de gemeente waar hij zijn ambt uitoefent. Voor kosten die bij deze verhuizing worden gemaakt, krijgt hij eenmalig een vergoeding. Het betreft de werkelijke kosten voor het in- en uitpakken en transport van de inboedel van de wethouder en zijn gezinsleden.

Daarnaast kan er een vast bedrag ter hoogte van het maximumbedrag dat door een werkgever onbelast aan werkgever kan worden verstrekt, voor onder andere uit de verhuizing voortvloeiende kosten. In het Handboek Loonheffingen ( pag. 227) van de Belastingdienst staat dat als de verhuizing verband houdt met de dienstbetrekking, dan mag de werkgever tot maximaal € 7.750,00 onbelast mag vergoeden. (Handboek Loonheffingen hoofdstuk 20, Gerichte vrijstellingen).

Aanbevolen wordt om voor het overbrengen van de inboedel minimaal drie offertes op te vragen bij verhuisondernemingen.

Het recht op de vergoeding i.v.m. verhuizing vervalt indien de wethouder niet binnen drie jaar na zijn benoeming is verhuisd.

U bent hier

Deel deze pagina