Menu

Mobiele telefoon en computer en communicatieapparatuur

Mobiele telefoon

Veel gemeenten stellen aan een wethouder een door de gemeente aangeschafte mobiele telefoon ter beschikking. Dit betekent dat hij in principe geen gebruik hoeft te maken van de privételefoon.

De beschikbaarstelling van een mobiele telefoon kan fiscaal gericht worden vrijgesteld, indien deze naar de mening van de gemeente noodzakelijk en gebruikelijk zijn voor vervulling van het wethouderschap. Gemeenten wordt geadviseerd om de bruikleen en de voorwaarden daarvan vast te leggen in een door beide partijen ondertekende bruikleenovereenkomst.

Computer en communicatieapparatuur

Het uitgangspunt is dat aan de wethouder op aanvraag een computer (zoals desktop, laptop, e-readers, pocket-pc’s, tablet, mini-notebooks) met toebehoren in bruikleen wordt gegeven. Er kan maar één computer of tablet ter beschikking worden gesteld. Onder bijbehorende apparatuur worden apparaten verstaan die gekoppeld aan de pc te gebruiken zijn.

Voorbeelden hiervan zijn een printer, scanner en een docking station voor een laptop. Fiscale regels vereisen wel dat de tablet of andere minicomputer naar de mening van de gemeente noodzakelijk is voor een goede vervulling van het wethouderschap. In het Rechtspositiebesluit wethouders is hieraan voldaan en een grondslag hiervoor opgenomen.

Gemeenten wordt geadviseerd om de bruikleen en de voorwaarden daarvan vast te leggen in een door beide partijen ondertekende bruikleenovereenkomst.

Geen bruikleen, maar vergoeding

Als de gemeente geen computer in bruikleen geeft, maar oordeelt dat de wethouder op aanvraag kiezen voor a) een vergoeding van een bedrag voor de aankoop van een computer of b) een vergoeding van het gebruik van een reeds aanwezige privé computer.

Fiscale regels eisen wel dat de tablet of andere minicomputer naar de mening van de gemeente noodzakelijk is. In het Rechtspositiebesluit wethouders is hieraan voldaan door een grondslag op te nemen in het Rechtspositiebesluit. Bij een toekenning van een vergoeding per jaar dient rekening gehouden te worden met een eventuele restwaarde bij het einde van het ambt op grond van het noodzakelijkheidscriterium. Teneinde aan het noodzakelijkheidscriterium te voldoen is de maandelijkse vergoeding van het aankoopbedrag of gebruiksvergoeding maximaal 1/36e per maand.

De hoogte voor de vergoeding voor de computer / tablet dient tevens gebruikelijk te zijn naar de mening van de gemeente. Teneinde aan het gebruikelijkheidscriterium te voldoen, mag de vergoeding niet meer dan 30% afwijken dan in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is voor een computer / tablet.

De gemeente kan niet én een computer in bruikleen ter beschikking stellen én een vergoeding voor gebruik van een eigen computer geven. Het rechtspositiebesluit wethouders biedt geen mogelijkheid om zowel een laptop als een tablet (twee computers) in bruikleen te geven.

De computervergoeding is onder de werkkostenregeling aangewezen als eindheffingsbestanddeel en kan fiscaal gericht worden vrijgesteld.

Vergoedingen internetabonnement

Daarnaast kan de gemeente op aanvraag een vergoeding geven voor het meerverbruik voor de internetaansluiting. Voor de duidelijkheid: het gaat hier dus om de meerprijs van een hogere databundel en niet om de kosten van een standaardabonnement.

De vergoeding van de aanvullende databundel dient netto te worden uitbetaald. De vergoeding is aangewezen als eindheffingsbestanddeel en kan fiscaal gericht worden vrijgesteld. Fiscale regels vereisen wel dat de internetaansluiting noodzakelijk en gebruikelijk is voor de vervulling van het wethouderschap.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Rechtspositiebesluit wethouders (artikel 27a)
  • Wet op de Loonbelasting 1964 (artikel 31f)

U bent hier

Deel deze pagina