Menu

Politiek verlof

Verlof ten behoeve van politieke functie

Wethouders hebben wettelijk recht op verlof om hun functie uit te kunnen oefenen, ongeacht of zij werkzaam zijn bij de overheid, het onderwijs of het bedrijfsleven. Afhankelijk van de omvang van de functie wordt het verlof verleend voor een deel of de hele betrekkingsomvang.

Politiek verlof en bedrijfsleven

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat iemand die in loondienst werkt van zijn werkgever kan vragen dat deze hem buitengewoon verlof verleent zonder behoud van loon om onder meer de vergaderingen bij te kunnen wonen van de gemeenteraad, commissies van de raad of van het college van burgemeester en wethouders.

Wanneer de werknemer en de werkgever geen overeenstemming bereiken; kan de rechter om een beslissing worden gevraagd. Het niet bereiken van overeenstemming vormt voor de werkgever echter geen ontslaggrond.

Over de salarisbetaling gedurende de verlofuren en de mogelijkheden van terugkeer van wethouders na afloop van het wethouderschap moeten beide samen afspraken maken. Belangrijk is na te gaan of de cao daarover bepalingen bevat.

Politiek verlof bij de overheid of het onderwijs

Ambtenaren hebben recht op buitengewoon verlof voor de vervulling van de taken als wethouder.

Bij deeltijd wethouders vindt vaak geen doorbetaling van salaris plaats voor de uren dat verlof wordt genoten. Bij buitengewoon politiek verlof voor enkele uren per week is in de ambtelijke of onderwijsrechtspositieregelingen vaak opgenomen of en zo ja op welke wijze er een verrekening plaatsvindt van de uit de politieke functie genoten inkomsten. Bij de deeltijd-wethouder is het deeltijdpercentage van belang.

Volledig buitengewoon verlof

Wanneer sprake is van buitengewoon verlof voor de gehele betrekkingsomvang wordt het inkomen uitsluitend genoten uit het wethouderschap en is er geen verrekening. Er bestaat altijd recht op een uitkering op grond van de Appa. Het aflopen van het politiek verlof en de terugkeer naar de betreffende werkgever is echter een aangelegenheid tussen de betreffende ex-wethouder en zijn werkgever.

Na aftreden als wethouder is de grond onder het verlof komen te vervallen. De ex-wethouder/ werknemer is verplicht zich weer te melden bij zijn werkgever. De salarisbetaling wordt om dezelfde reden hervat. De werkgever is verplicht voor hem nieuwe werkzaamheden te zoeken. Herstel in de oude functie is echter geen verplichting. Wanneer geen werkzaamheden beschikbaar zijn, dan bevatten de arbeidsvoorwaardenregelingen bij de overheid en de onderwijscao's een ontslaggrond.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken 
Burgerlijk Wetboek (artikel 7:643 BW)
Ambtenarenwet (artikel 125c Aw)

U bent hier

Deel deze pagina