Menu

Uitkering en Pensioen

Het pensioen voor wethouder is geregeld in de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers, (Appa). Ook bewindspersonen, leden van de Tweede Kamer, gedeputeerden en leden van het dagelijks bestuur van een waterschap (behalve de dijkgraaf) bouwen op grond van die wet pensioen op. 

De Appa-pensioenpremie wordt op het salaris van de wethouder ingehouden. Deze wordt gestort in de kas van de gemeente en niet bij een pensioenfonds.

Gemeenten hebben op grond van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) de taak een voorziening te vormen. Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd. Er zijn ook organisaties die gemeenten de mogelijkheid bieden zich hiervoor te verzekeren.

Appa

U bent hier

Deel deze pagina