Menu

Functionele beperking en voorzieningen

Een wethouder valt niet onder de WIA. Het is echter wel mogelijk om een wethouder met een structurele functionele beperking op aanvraag een tegemoetkoming te geven voor de bekostiging van voorzieningen. Het college moet de tegemoetkoming voor deze voorziening op aanvraag toekennen.

Het is ook mogelijk om een wethouder met een structurele functionele beperking een financiële tegemoetkoming te verlenen. Het college moet de tegemoetkoming voor deze voorziening op aanvraag toekennen.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken 
•Rechtspositiebesluit wethouders (artikel 21)
•Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (artikel 35)

U bent hier

Deel deze pagina