Menu

Functionele beperking en voorzieningen

Reguliere werknemers kunnen op basis van de WIA aanspraken maken op een tegemoetkoming en/of voorziening wanneer sprake is van een structurele functionele beperking. Een wethouder valt niet onder de WIA.

Het is echter wel mogelijk om voor een wethouder, die naar oordeel van een arts, een structurele functionele beperking heeft op aanvraag een voorziening te treffen dan wel een financiële tegemoetkoming te verstrekken voor de bekostiging van deze voorziening(en).

Art. 3.3.7 Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers 
Art. 35 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen 

U bent hier

Deel deze pagina