image v6

2 op de 3 wethouders heeft te maken met agressie of geweld

Het percentage wethouders dat te maken heeft met agressie of geweld is gestegen van 40% in 2014 naar 67% in 2022. Zowel het aantal ernstige als minder ernstige incidenten die wethouders ervaren ziet een toename. Dit blijkt uit de resultaten van de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022 die minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag stuurt naar de Tweede Kamer.

Monitor Integriteit en Veiligheid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft naar een bestuur in Nederland dat in staat is diensten te leveren waar inwoners recht op hebben. Het is belangrijk dat dit kan gebeuren zonder beïnvloed te worden door agressie of geweld. Om dit aan te pakken is het belangrijk dat de ontwikkelingen rondom agressie en geweld richting politieke ambtsdrager in beeld wordt gebracht. Daarom wordt de Monitor Integriteit en Veiligheid elke twee jaar uitgevoerd. In dit onderzoek wordt zowel de persoonlijke ervaringen van politieke ambtsdragers als het beleid op organisatieniveau in beeld gebracht.

Opvallend in de resultaten van dit onderzoek is dat vooral de laatste twee jaar een grote stijging is te zien in het aantal incidenten rondom agressie en geweld. Zo is het percentage dat te maken heeft met agressie of geweld onder wethouders gestegen van 46% in 2020 naar 67% in 2022. De meeste uitingen van agressie en geweld vinden plaats op sociale media. Waar in 2014 slechts 3% van de agressie- of geweldsincidenten plaats vond op sociale media is dit in 2022 22%.

Weerbaarheid vergroten

Begin maart dit jaar maakte minister Hanke Bruins Slot bekend dat er 100 miljoen euro de komende 10 jaar wordt geïnvesteerd in extra weerbaarheid van het openbaar bestuur. Er zijn al organisaties om de weerbaarheid van het openbaar bestuur te vergroten zoals het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur dat onderdeel is van Netwerk Weerbaar Bestuur. Dit team staat klaar voor alle politieke ambtsdragers die te maken hebben met agressie en geweld om hen te ondersteunen. Ook deze zomer wordt er volop ingezet door het Ondersteuningsteam om de bewustwording rondom agressie en geweld te vergroten bij nieuwe gemeenteraden en colleges.

De kamerbrief is te lezen via deze link: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z14402&did=2022D29628

Er komen meer factsheets over de verschillende doelgroepen online op deze website: http://politiekeambtsdragers.nl/

image v6