Ambtsteken voor wethouders

Burgemeesters zijn alom te herkennen aan hun ambtsketen, predikanten en rechters aan hun toga, voorzitters aan hun hamer. Om de herkenbaarheid van wethouders als politieke ambtsdrager te vergroten is een herkenningsteken ontwikkeld. Geen ambtsketen, maar een ambtsteken. Dit teken is te gebruiken door wethouders en anderen, zoals media, die een verwijzing maken naar het ambt.

De beeltenis symboliseert een boom, wat voor wijsheid, standvastigheid en groei staat. De stam is een hand wat aanpakken, toereiken en samenwerken uitbeeldt. De lakzegel toont aan dat de wethouder ergens zijn of haar stempel op drukt en besluiten bezegelt. Het hart staat voor eerlijkheid, warmte en oprechtheid. Het wetboek, de griffel en de hamer symboliseren leiderschap, besluitvorming, visie en kaders. Wethouders kunnen dit met trots tonen als ware het hun ambtsteken.

De Wethoudersvereniging wil op deze manier proactief aan de hand van een “charmeoffensief” de beeldvorming rond politieke ambtsdragers verbeteren. Nog te vaak komt het voor dat een incident de beeldvorming van de hele groep op een negatieve manier beïnvloedt. Zo ook de elke keer oplaaiende discussie over de APPA-uitkering: De regeling die in de volksmond ten onrechte wachtgeld wordt genoemd. Eerder dit jaar onderzocht Een Vandaag hoeveel geld er uitgekeerd is in verband met de APPA. De publieke opinie is er een van de wethouder als graaier. Het is belangrijk dat iedereen, wanneer je werk ineens stopt, een veilig vangnet heeft. Zeker ook wethouders, omdat het afbreukrisico van het vak erg groot is.

Wethouders zijn hardwerkende mensen met passie voor de samenleving. Die hebben de bereidheid om vaak tegen deeltijdloon meer dan voltijds te werken. Als daar onverhoopt een einde aan komt dan zijn zij in het begin vaak uit het lood geslagen. Niet verrassend, zij gaan van keihard rennen naar abrupt stilstaan. Maar als je amper je de klap bekomen bent, moet je net als ieder ander die van een uitkering gebruik maakt, gaan solliciteren. Niets wachtgeld: Een re-integratietraject in. En dat doen de meesten met veel plezier, want stilzitten is geen kerncompetentie van de wethouder.

Wij hoeven niet gelijk op de trekker naar Den Haag voor waardering, maar zouden wel met elkaar een vuist mogen maken. En daar hebben wij een hulpmiddel bij bedacht. Het Ambtsteken!

ambtsteken wethouders oranje