Column Marcelle Hendrickx: De wethouder als topsporter

Als wethouders zijn we dagelijks aan het werk voor onze inwoners. We voelen ons verantwoordelijk, voor het beleid en de uitvoering daarvan. De inwoner is bij alles wat we doen het start- en eindpunt van ons denken. Dat klinkt simpel. Toch wordt het speelveld waarop we onze inwoners bedienen steeds complexer.

Jarenlang speelde ons werk zich met name af binnen de grenzen van de lokale politiek en regelgeving. Door de decentralisatie van diverse rijkstaken naar gemeenten - dichterbij de inwoner dus – kunnen we sinds een jaar of tien steeds meer lokaal regelen. Tegelijkertijd vraagt dit van ons op verschillende niveaus en in toenemende mate een actieve rol en afstemming met anderen. Zowel lokaal als regionaal willen, maar moeten we soms ook, de zaken met elkaar regelen.

Ons ambt heeft tegenwoordig wel wat weg van het grootmeesterschap zoals we dat kennen uit de schaaksport. Ieder bord en elke speler vraagt om een eigen analyse, strategie en bijbehorende zetten. Datzelfde geldt voor de speelvelden die we kennen. Niet alleen lokaal maar ook regionaal en landelijk moeten we in staat zijn de juiste keuzes te maken. En dat is niet eenvoudig, want ieder speelveld heeft zijn eigen context, dynamiek en timing.

Dit alles vraagt om analytisch en strategisch vermogen, verbindingskracht, bestuurlijke én politieke sensitiviteit. Niet alleen verschillen de inhoudelijke domeinen van elkaar, ook de regio’s variëren per domein in grootte, dynamiek en verantwoordelijkheid. Soms moet je regionaal afstemmen, maar heb je lokaal de steun van je raad nodig. Of moet je landelijk agenderen om aan te tonen dat een lokaal thema je aan het hart gaat en andersom. Hoe houd je dat allemaal met elkaar in balans? Wie betrek je en wanneer? Op welk schaalniveau ben je aan het werk? En is het effectief?

Het maakt de rol van wethouder in elk geval steeds uitdagender. Als ware grootmeesters proberen we het spel zo goed mogelijk te spelen. Om vervolgens weer terug te gaan naar onze inwoners om de gekozen strategie uit te leggen. Steeds goed nadenken over welke stap je zet én overzien welke consequenties dit voor onze inwoners heeft, is topsport. En als wethoudersvereniging zijn we graag de sportbond die u daarbij ondersteunt.

Marcelle Hendrickx