integreiteit 117537974

De Omgevingswet: Gemeenten klaar voor de transitie?

Inwoners minder regeldruk laten ervaren en meer betrekken bij initiatieven in hun omgeving. De kracht van de samenleving benutten in plaats van een overheid die bepaalt wat goed voor de samenleving is.

Meer onderlinge samenhang creƫren. Positieve geluiden van bestuurders over de Omgevingswet. En toch zijn er ook zorgen over de Omgevingswet. In februari publiceerde Binnenlands Bestuur een onderzoek onder wethouders.

Digitaal stelsel basis voor werkend stelsel

Uit het onderzoek blijkt dat er veel zorgen zijn over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De VNG herkent deze zorgen. De basis voor de inwerkingtreding van de wet is een werkend stelsel. Hieronder verstaat de VNG stabiele regelgeving die in voldoende mate ontsloten is via het DSO. Waar dat nog niet het geval is, moeten er tijdelijke oplossingen komen. Hier moet wat de VNG betreft in april duidelijkheid over komen.

Kosten Omgevingswet

Ook zijn er zorgen over de kosten van de invoering van de Omgevingswet. In gesprekken met bestuurders komt dit regelmatig naar voren. In maart heeft de VNG een consultatie gehouden over de uitkomsten van een serie onderzoeken naar zowel de invoeringskosten als de structurele kosten en baten van de Omgevingswet. De consultatie komt voort uit een motie die is aangenomen tijdens de ALV in september vorig jaar. De VNG is opgeroepen om te zorgen voor een budgetneutrale overgang. Daar zet de VNG dan ook op in.

Inwerkingtreding

Natuurlijk zijn er verschillende opvattingen over de datum waarop de Omgevingswet op verantwoorde wijze in werking kan treden. Een wet waar gemeenten zich al jarenlang op voorbereiden en een transitie die loopt tot eind 2029. Op 21 april vindt bestuurlijk overleg met de minister en de andere koepels plaats om de stand van zaken van het DSO en van de implementatie in het land te bespreken. Ook geven we dan een bestuurlijke duiding van de verwachte financiƫle effecten van de Omgevingswet. In aanloop naar het bestuurlijk overleg vinden er gesprekken tussen de minister van groepjes wethouders van grote en kleine gemeenten plaats. Deze maand maken we gezamenlijk de balans op.

Meer informatie

integreiteit 117537974