Persbericht: Wethouder: laat zien wat je doet!

Perbericht: Wethouder: laat zien wat je doet!

“Onbekend, maakt onbemind, dus laten we daar verandering in aanbrengen” sprak Marcelle Hendrickx, voorzitter van de Wethoudersvereniging in haar jaarrede die zij uitsprak tijdens de jaarlijkse Wethoudersconferentie. Met deze uitspraak breekt Hendrickx een lans om de aantrekkelijkheid van het wethoudersambt te vergroten. Om zo naar de toekomst toe ook voldoende mensen voor het openbaar bestuur te vinden.

“Vaak weten mensen niet wat wethouders doen en hoe zij zich inzetten voor de samenleving. Wij zien aan de ene kant een verruwing optreden in de richting van politieke ambtsdragers en aan de andere kant steeds minder mensen die zich beschikbaar willen stellen voor dit mooie ambt. Deze trend willen wij doorbreken. En dat kan door te laten zien wat wethouders allemaal doen.”, vervolgt Hendrickx.

Marcelle Hendrickx doet de suggestie om in het onderwijs meer kenbaar te maken wat de gemeente allemaal doet voor de inwoners. En in het bijzonder wat raadsleden, burgemeesters en wethouders allemaal doen om hun stad of dorp leefbaar, veilig en aantrekkelijk te houden. Door transparant te zijn in de dilemma’s waar gemeenten voor staan, maar ook de mooie dingen die gerealiseerd worden, hoopt Hendricks op meer begrip en een toename van het vertrouwen in de overheid.

Verder ging Marcelle Hendrickx in de jaarrede in op de uitdagingen waar gemeenten voor staan naar aanleiding van de energiecrisis, de vluchtelingenopvang en woningbouwopgave. Ook werd het onderzoek “Robin Hood wethouders” aangekondigd. In dit onderzoek, dat morgen (24 november) verschijnt, wordt aangetoond dat wethouders soms knellende regelgeving omzeilen om een nobel doel voor de samenleving te bereiken.

De Wethoudersconferentie vond plaats in het Orpheus Theater in Apeldoorn en was voor het eerst sinds twee corona-jaren weer fysiek. Aan de conferentie namen zo’n 150 wethouders deel.