Rapport: Samenwerking van wethouders met andere actoren

De Wethoudersvereniging heeft een onderzoek uitgevoerd onder wethouders om te achterhalen wat zij belangrijk vinden in de samenwerking met andere sleutelspelers in het gemeentebestuur.

Het onderzoek toont aan dat wethouders graag de spin in het web zijn om verrassingen te voorkomen en hun intenties en plannen door iedereen begrepen worden. Wethouders werken hierbij graag samen met burgemeesters, gemeentesecretarissen en griffiers om alles goed over het voetlicht te brengen. Aan de andere kant willen ze dat iedereen, van de fractievoorzitter van de eigen partij, de fracties (coalitie en oppositie) tot en met het meest weerspannige raadslid van de oppositie, alle kaarten op tafel legt. Het onderzoek toont aan dat wethouders investeren in een goed samenspel op alle speelvelden waarop ze opereren en politieke verschillen en gedrag lastiger vinden.

Het onderzoek laat ook verschillen in wensen en verwachtingen zien in samenwerking tussen verschillende deelnemers.  Wethouders zouden zichzelf op enkele punten meer ruimte kunnen gunnen, omdat er al zoveel borden zijn om op te schaken. Ze zouden kunnen overwegen om het afstemmen van standpunten binnen de coalitie meer als "coproductie" te laten verlopen, waardoor wethouders niet alleen ruimte vrijspelen in hun agenda, maar ook schakelruimte over punten waarover wrijving of twijfel bestaat kunnen creëren. Daarnaast is het goed om als wethouder te accepteren dat besluitvorming plaatsvindt in een politieke arena en dat raadsleden soms vragen niet één op één stellen maar in een publieke vorm, omdat ze aan hun achterban en media zichtbaar willen maken waar ze inhoudelijk voor staan.

Het onderzoek benadrukt dat de aanbevelingen afhankelijk zijn van de lokale bestuurscultuur. Reflecties door andere spelers, zoals burgemeesters, gemeentesecretarissen, griffiers en raadsleden, geven aanvullende informatie en bieden een "realitycheck".