image v3

Wijzigingen omtrent geheimhouding in de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur

Op 1 januari 2023 is de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur in werking getreden, met uitzondering van het onderdeel geheimhouding. De nieuwe bepalingen over geheimhouding voor decentrale overheden gaan op 1 april in.
De geheimhoudingsregeling voor gemeenteraden zal vanaf 1 april 2023 enkele belangrijke wijzigingen ondergaan. Ten eerste is het niet meer nodig om geheimhouding te bekrachtigen in de eerstvolgende raadsvergadering nadat informatie onder geheimhouding is gedeeld. In plaats daarvan kan de raad beslissen of de geheimhouding moet worden opgeheven of gehandhaafd. Ten tweede is het niet langer toegestaan om vertrouwelijke informatie met één of enkele raadsleden te delen; in plaats daarvan moet de informatie aan de raad als geheel worden verstrekt. Er is echter een uitzondering voor besloten commissievergaderingen, waarbij informatie niet aan de gehele raad hoeft te worden verstrekt. Ten derde zal er een sanctie worden opgelegd bij schending van de geheimhoudingsplicht. Het is van belang dat iedereen zich aan de opgelegde geheimhoudingsplicht houdt, aangezien er meestal een goede reden is om informatie onder geheimhouding te verstrekken.
Lees de hele circulaire via deze link.

image v3