Meerjarenbeleidsplan

Hieronder tref je het Meerjarenbeleidsplan 2020-2024 aan. Het beleidsplan is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2020. 

In dit beleidsplan wordt de meerjarige visie en het daarop ingestoken beleid van de Wethoudersvereniging over de periode 2020-2024 gepresenteerd. Dit beleidsplan borduurt voort op het voormalige beleidsplan “De symbiose van het vak, de omgeving en de persoon”, waarin in 2015 de basis werd gelegd voor ondersteuning op instroom, doorstroom en uitstroom van wethouders. De focus van het voormalig meerjarenbeleidsplan was met name gericht op de professionalisering van het vak.

Met het huidige beleidsplan wordt de ondersteuning van de Wethoudersvereniging zelf geprofessionaliseerd. De door de jaren ontwikkelde en beproefde leergangen worden geconsolideerd en daarnaast breidt de vereniging haar dienstverlening en de belangenbehartiging uit. De start van een onderzoeksprogramma stelt de vereniging in staat proactief in te springen op en richting te geven aan ontwikkelingen rond het wethoudersambt.

Daarnaast is de vereniging sinds haar statutenwijziging in 2015 de afgelopen jaren meer aanbod gaan ontwikkelen voor voormalig bestuurders, waterschapsbestuurders en gedeputeerden van de provincie en de overige gebiedsdelen in het Koninkrijk der Nederlanden.

Meerjaren Beleidsplan 2020-2024

Meerjaren Beleidsplan 2020-2024