Alumni

Ook na het einde van uw wethoudersambt blijven wij graag met u in contact. Het alumninetwerk van de Wethoudersvereniging is gelanceerd op 20 november 2019.

In dit netwerk bieden wij voormalig wethouders, gedeputeerden en waterschapsbestuurders een platform aan om kennis te delen, om te netwerken en om met de Wethoudersvereniging te brainstormen over actuele thema`s. Ook doen wij onder de vlag van dit netwerk onderzoek naar de loopbaan van voormalig bestuurders. De Wethoudersvereniging zet zich ook actief in om alumni die steun te bieden waar behoefte aan is.

Lidmaatschap en kosten

Alumni kunnen tegen gereduceerd tarief lid worden van het Alumninetwerk van de Wethoudersvereniging. De bijdrage voor 2022 is € 97,00 ex. BTW.

U kunt zich direct aanmelden via dit formulier.