Alumni bijeenkomst: Op bezoek bij de VNG & is een raad van toezicht iets voor jou?

Voor deze bijeenkomst van ons alumninetwerk ontvangt Frank Speel de alumni graag voor een kijkje in de keuken van de VNG en deelt graag met jullie hoe de overstap naar een dergelijke nieuwe uitdaging is en hoe dit is als voormalig wethouder. 

In het tweede deel van deze bijeenkomst spreken we over kansen voor voormalig wethouders in raden van toezicht. Als Wethoudersvereniging horen we (voormalig) bestuurders vaak zeggen ‘ik zou wel in een raad van toezicht willen’. Wethouders, gedeputeerden en waterschapsbestuurders hebben in hun werk als bestuurder vaak kennis en ervaring opgedaan die ook nuttig kan zijn voor werk in een raad van toezicht. Juist omdat deze functie goed aan kan sluiten op uw werk als bestuurder en er met name in de zorg de komende tijd veel nieuwe leden in raden van toezicht gezocht worden, organiseren we als Wethoudersvereniging samen met de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg en Welzijn (NVTZ) en de Vereniging van Toezichthouders in de Woningbouw (VTW) een aantal bijeenkomsten over het toezichthouderschap en hoe dit past bij de kennis en ervaring van bestuurders.

Is een raad van toezicht iets voor jou?

Kom naar deze bijeenkomst van het alumninetwerk!

Een mooie netwerkbijeenkomst met de mogelijkheid om kennis te maken met organisaties die na uw periode als wethouder, gedeputeerde of waterschapsbestuurder interessant kunnen zijn.

Praktische informatie

  • 14 december 2021 van 15.00 tot 17.00 uur met afsluitende borrel.  
  • Bent u geen lid en wilt u wel graag deelnemen, stuur dan een e-mail naar info@wethoudersvereniging.nl

Kosten

Deze bijeenkomst is kosteloos voor leden van het alumninetwerk. Meer informatie over het lidmaatschap kunt u hier vinden. 

De Wethoudersvereniging ondersteunt bestuurders bij de uitoefening van hun ambt en alumni in de periode hierna. Met uw hulp bouwen wij dit verder uit, en ondersteunen wij ook de alumni in de periode die volgt op het actieve bestuur.

Inschrijven