Online alumnibijeenkomst: Wat verwacht ik van een re-integratie bureau?

Op 19 november organiseert de Wethoudersvereniging een online bijeenkomst voor het alumninetwerk!

Deze online bijeenkomst heeft een iets ander karakter dan u van ons gewend bent, we zullen deze keer vooral over een inhoudelijk thema met elkaar van gedachten wisselen. Er komt binnenkort namelijk een wetswijziging in de Tweede Kamer die de keuzevrijheid van voormalig bestuurders voor een re-integratie bureau vergroot. Tegelijkertijd zullen er nadrukkelijker eisen aan deze bureaus worden gesteld. Bij het opstellen van deze kwaliteitseisen worden wij als Wethoudersverenigig betrokken als uw belangenorganisatie. Hierbij maken we graag gebruik van uw ervaringen! 

We gaan over dit thema graag het gesprek met u aan als ervaringsdeskundige! De vragen die centraal staan gaan over uw ervaringen tot nu toe en uw verwachtingen. Met de input van uw kant zullen wij het gesprek verder aangaan met het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Benieuwd naar wat de huidige eisen zijn? Die kunt u via deze link vinden > 

De Wethoudersvereniging ondersteunt bestuurders bij de uitoefening van hun ambt en alumni in de periode hierna. Met uw hulp bouwen wij dit verder uit, en ondersteunen wij ook de alumni in de periode die volgt op het actieve bestuur. 

Op ons jubileumcongres 20 november lanceerden wij het alumninetwerk van de Wethoudersvereniging. In dit netwerk bieden wij voormalig wethouders, gedeputeerden en waterschapsbestuurders een platform om kennis te delen, te netwerken en met ons als Wethoudersvereniging te brainstormen over actuele thema's. Ook zullen wij onder de vlag van dit netwerk onderzoek doen naar de loopbaan van voormalig bestuurders en hen ondersteuning bieden waar nodig, dit laatste thema staat in de komende bijeenkomst centraal.

Kosten: Deze bijeenkomst is kosteloos voor leden van het alumninetwerk. Meer informatie over het lidmaatschap kunt u hier vinden >

Voor meer informatie

Lies van Aelst, senior programmamanager, 
liesvanaelst@wethoudersvereniging.nl of 06 51 60 20 54.

Inschrijven