Elly Konijn
Regioambassadeur Noord-Holland Elly Konijn-Vermaas

Elly Konijn-Vermaas

Elly Konijn-Vermaas is sinds enige jaren regioambassadeur voor de Wethoudersvereniging inNoord-Holland. Elly is al een aantal keren gastvrouw geweest voor bijeenkomsten van de Wethoudersvereniging, zoals meest recentelijk een maaltijdgesprek in het sfeervolle stadhuis in het centrum van Alkmaar.

Wie is Elly Konijn?

Ik kom uit een ondernemersfamilie en was zelf ook ondernemer voor ik in 2013 wethouder werd. Als wethouder ben ik tussentijds ingestroomd na een gevallen college, in die periode had Alkmaar drie colleges. Voor 2013 was
ik al wel politiek actief. In 2005 als fractiemedewerker bij D66, daarna fractie assistent en uiteindelijk als raadsleden fractievoorzitter. Ik kom niet uit een politiek gezin, mijn vader was grootgrutter, ik ben in 2005 uit een soort eigenwijsheid
de politiek ingegaan. Na deze turbulente eerste periode, mocht ik in 2015 doorgaan als wethouder. Naast mijn werk en bedrijf, was ik al eerder actief in Alkmaar als voorzitter van de wijkraad in mijn wijk. Ik kwam zodoende regelmatig inspreken in de raad en was dus al maatschappelijk actief. Ik had zo mijn mening over de lokale politiek, toen zei mijn man. Als je het beter weet, waarom ga je het dan niet zelf doen?” Toch, als je 10 jaar geleden aan mij gevraagd had of ik wethouder had willen worden, had ik nee gezegd. Het stond niet op mijn netvlies. Inmiddels vind ik het, samen met vele anderen, de meest fantastische baan die er is. Het uitvoeren van het wethouderschap lukt alleen met 100% steun van het thuisfront. Je bent zo veel weg, je bent echt 24 uur per dag wethouder, daar moet het thuisfront ook mee om kunnen gaan.

Hoe ben je bij de Wethoudersvereniging terecht gekomen?

De gemeentesecretaris wees me op de Wethoudersvereniging, dat het goed was om lid te worden. In Alkmaar zien we de Wethoudersvereniging als mooie voorziening voor wethouders. De vereniging werd direct bij de overdracht opgenoemd. Ik keek ook echt naar de Wethoudersvereniging met de blik “Wat kunnen ze voor mij doen, wat kan ik daar halen”. Regionaal heb je natuurlijk regelmatig contact met wethouders en binnen de partij ook. Maar bij de Wethoudersvereniging is het ook echt een mooie mix van wethouders met verschillende achtergronden. Het is bijvoorbeeld mooi om te zien dat wethouders, ongeacht hun politieke partij, tegen dezelfde issues aanlopen. Als je eenmaal lid bent van de vereniging is het belangrijk dat je er ook gebruik van maakt. Het is niet alleen kennis halen bij de vereniging, maar ook de vereniging voeden als lid en zelf bijdragen. Ik merk dat de Wethoudersvereniging steeds meer leeft onder de wethouders. Dat is heel mooi! Een deel van de kracht van de Wethoudersvereniging vind ik de nazorg voor Wethouders. Het belang hiervan is heel groot! Je wordt van de ene op de andere dag wethouder en kan ook heel snel weer wethouder af zijn. Die onzekerheid is lastig, gericht advies vanuit de vereniging is na je wethouderschap hard nodig.

Is er een bijeenkomst waaraan je deelnam die er voor jou uitspringt?

Het meest bijgebleven is de Wethoudersvereniging bijeenkomst in het Thorbeckehuis over veiligheid en hoe je omgaat met het zijn van publiek persoon. Dat was zo`n mooi en veilig gesprek, en daar zagen we ook dat we allemaal tegen vergelijkbare problemen aanlopen. Sommige dingen vertel je niet thuis, omdat het thuisfront daar bang voor kan worden. Dan kan de reactie zijn “Meteen stoppen met die baan.”. Juist op die bijeenkomst konden we het er wel open en eerlijk over hebben en ook gezamenlijk vaststellen dat een bedreigende situaties niet bij het vak hoort en niet acceptabel is. Je hoort dat veel wethouders hiermee worstelen en dat het mensen echt tegenhoudt om wethouder te worden. Terwijl het zo`n enorm mooie baan is! Ik vind het ‘bij elkaar in de keuken kijken’ ook heel leuk en maak veelvuldig gebruik van de trainingen en masterclasses. Dit vind ik heel belangrijk omdat niet alle partijen dit soort voorzieningen aanbieden aan hun wethouders en het wel goed is dat wethouders dit kunnen doen. Dat is de kracht van de WHV!