henk wessel
Regioambassadeur Gelderland Henk Wessel

Henk Wessel

Henk Wessel is één van de meest ervaren wethouders.

Wie is Henk Wessel?

Ik ben wethouder sinds 1998 in Elburg voor een lokale partij (Algemeen Belang) met een christelijke basis. Ik heb door de jaren heen eigenlijk bijna alle portefeuilles wel gehad, op dit moment onder andere beheer openbare ruimte, economie en financiën . Daarnaast ben ik getrouwd, heb 2 kinderen die inmiddels zelf getrouwd zijn en het huis uit zijn en ben ik inmiddels opa van 3 kleinkinderen met de vierde op komst. Van huis uit ben ik een boerenzoon en woon in het buitengebied van Elburg en ik werkte voor mijn wethouderschap als uitvoerder en hoofd facilitaire dienst bij een sociale werkvoorziening.

Wat was je eerste ervaring met de Wethoudersvereniging/waarom ben je lid geworden?

Ik was aanwezig bij de oprichtingsvergadering en ben eigenlijk sindsdien lid en actief. Een lid van het eerste uur! Ik vind het heel belangrijk een vereniging te hebben die onze belangenbehartiging naar buiten doet maar ook zorgt voor kennisuitwisseling. Het is heel belangrijk samen kennis te delen, voor elkaar klaar te staan en het samen te doen. Ik vind het heel fijn dat we dat Wethoudersvereniging samen kunnen komen, dat je een plek hebt waar terecht kunt met vragen en een plek waar je saamhorigheid kunt vinden. Samen staan we sterker, ook richting bijvoorbeeld het ministerie.

Ik denk dat we nog veel meer van elkaar kunnen leren als wethouders. Of je nu in een kleine of grote gemeente bestuurder bent, de problemen waar we tegenaan lopen zijn vergelijkbaar. Je kunt daardoor veel aan elkaar hebben. Het wethouderschap is daarnaast nogal een eenzaam beroep. Toen ik begon als wethouder hadden we het vaker over wij en ons, wij de gemeente en wij inwoners. De laatste jaren komen we steeds vaker in een wij-zij situatie. Dat maakt het nog fijner dat we een vereniging hebben waar we terecht kunnen om samen naar ons vak en de uitdagingen te kijken.

Op welke manier wil je in jouw regio het ambassadeurschap in gaan vullen?

Ik ben samen met Liesbeth Vos uit mijn buurgemeente ambassadeur, we gaan graag als duo optrekken! We willen kijken hoe we als regio vaker bij elkaar kunnen komen om samen de uitdagingen aan te pakken. Ook wil ik samen met de vereniging kijken hoe we de kennis en kunde van wethouders beter kunnen benutten. Daarna sta ik graag klaar voor collega`s in mijn regio, als ze even vastlopen of als klankbord. Ik heb best veel ervaring en veel dingen gezien en meegemaakt, dat deel ik graag met mijn collega`s! Ik vind het heel belangrijk dat we als wethouders omzien naar elkaar en het samen doen!

Wat zou je vanuit jouw jaren ervaring willen delen met collega's?

Het wethouderschap is oprecht het mooiste beroep dat er is! Je staat heel dicht bij mensen en mag er voor ze zijn. Wat mij betreft is het een voorrecht om deze rol te mogen vervullen. De verharding draagt volgens mij niet bij aan een mooier ambt, het is belangrijk om respectvol te blijven en samen het aanzien van het ambt in stand te houden.