AdobeStock 333090694

PERSBERICHT: Corona maakt wethouderschap veeleisender

‘De coronacrisis heeft de taken, rollen en verhoudingen in het college van B en W flink opgeschud’ zo stelt Professor Marcel Boogers naar aanleiding van zijn onderzoek naar de impact van Corona op het werk van wethouders.

Wethouders intensiveren contact met inwoners en bedrijven, maar hebben minder zeggenschap over eigen portefeuille. Daarnaast constateert de Wethoudersvereniging dat het Rijk met haar aanpak te weinig oog had voor de rol en positie wethouders, zij moesten maatregelen uitvoeren zonder dat dit democratisch gedekt was. Eigen onderzoek van de Wethoudersvereniging ondersteunt deze conclusies.

‘De inhoudelijke rol en politieke verantwoordelijkheid van de wethouders op verschillende domeinen verhield zich soms wat lastig tot de crisisstructuren’ aldus Marcelle Hendrickx, voorzitter van de Wethoudersvereniging.

Jeroen van Gool, directeur van de Wethoudersvereniging stelt: ‘De verschillende inhoudelijke portefeuilles van wethouders raakten ondergesneeuwd in de nadruk op het crisisaspect van deze coronatijd. Wethouders probeerden hun contacten met inwoners en bedrijven ondertussen wel te intensiveren en hun rol zo goed mogelijk te pakken. De van bovenaf opgelegde maatregelen gingen voorbij aan de eigenstandige rol die colleges van burgemeester en wethouders hebben in onze democratie.’

In veruit de meeste gemeenten leidt Corona daarnaast ook tot beleidswijzigingen, in een kwart zelfs tot terug moeten naar de tekentafel met het coalitieakkoord. Diverse provincies trokken de laatste maanden ook reeds aan de bel met zorgen over de overgebleven beleidsvrijheid in gemeenten na de enorme bezuinigingen rondom het sociaal domein en Corona als genadeslag. De Provincie Zuid-Holland doet bijvoorbeeld onderzoek naar dit laatste onderwerp.  

Meer informatie

AdobeStock 333090694