Foto wethouder Petra van den Akker
Bestuurslid Petra van den Akker

Petra van den Akker

Al op jonge leeftijd was ik geïnteresseerd in de (gemeente) politiek. Misschien heeft het iets te maken gehad met de herindeling in 1983? Deze heb ik wonend in een dorp/kleine gemeente, welke niet bij de gemeente Sneek ingelijfd wilde worden, op de basisschool bewust heb meegemaakt. Of het bezoek van de, toen jongste kamerlid ooit, Sharon Dijksma aan mijn middelbare school? Of misschien de verhalen die ik van zowel mijn moeders als van mijn vaders familie kende van familieleden in de gemeenteraad? Wie zal het zeggen… In ieder geval werd ik op jonge leeftijd lid van het CDJA.

Na mijn studie kreeg ik de kans om aan te sluiten als schaduw lid bij de fractie van het CDA, in de toenmalige gemeente Sneek. En bij de verkiezingen in 2006 mocht ik starten als raadslid. In de loop van deze (laatste) raadsperiode van de gemeente Sneek kwam het woord herindeling steeds vaker voorbij. De kans dat de gemeente Sneek op zou gaan in een grotere gemeente werd steeds groter. Net als mijn interesse in het openbaar bestuur. Dat was voor mij de aanleiding om in 2009 te beginnen aan een (deeltijd-) studie Bestuurskunde aan de Thorbecke Academie. Na 2011 volgende een aantal periodes in de raad van de nieuwgevormde gemeente Súdwest-Fryslân. Hier kon ik mij verder ontwikkelen, met behulp van mijn collega’s en met de kennis opgedaan tijdens mijn studie bestuurskunde.

De gemeente staat als eerste overheid dicht bij haar inwoners en je kan hierdoor direct bijdrage aan je leefomgeving. Dit sprak mij als raadslid aan en nog steeds, nu ik sinds juni 2022 als wethouder aan het werk mag voor de gemeente Súdwest-Fryslân.

Een prachtig ambt! En een geweldige uitdaging! Maar ook een ambt met grote verantwoordelijkheid, veel complexe uitdagingen en opgaven. Daarom is het van betekenis dat er een belangenvereniging is voor de wethouder. Een vereniging die de belangen van de wethouder (in Den Haag) kan behartigen, die wethouders ondersteunt door het aanbieden van scholing, trainingen en intervisie en die onderzoek doet naar thema’s die relevant zijn voor de wethouder en de omgeving waarin hij zich beweegt. Daar wil ik mij graag voor inzetten, met de andere bestuursleden uit de verschillende windstreken van Nederland en van verschillende politieke kleur. Samenwerken aan een sterke vereniging voor wethouders en werken aan een sterke positie van de wethouder.