190919 ff41 8399
Roelie Bosch

Roelie Bosch

Ik ben politiek actief geworden toen wij kinderen kregen. Toen ging ik namelijk nadenken over hoe ik de stad achter wilde laten voor hen (en voor andere jongeren). Als je daar invloed op wilt uitoefenen dan moet je bij de gemeenteraad zijn, zo dacht ik.

In die mooie en boeiende raadsperiode bemerkte ik dat ik wel echt het profiel van ‘bestuurder-raadslid’ had. Het overkoepelende, het kijken naar belangen, het bij elkaar brengen van partijen trok me aan. In mijn laatste raadsperiode had ik het voorrecht om in het bestuur van de Raadsledenvereniging me daarvoor in te zetten.

Sinds september 2019 mag ik wethouder zijn in de boeiende en groeiende gemeente Almere. Op deze manier kan ik verder bouwen waar ik als raadslid aan begonnen was: me inzetten voor het sociaal domein.

Ik kom oorspronkelijk uit Enschede en Twente zit in mijn hart. Ik word altijd weer blij als ik richting die kant op ga en het Twents coulissenlandschap voor me zie. Mijn familie woont er nog, ik ben als enige naar het westen getrokken. Na eerst een aantal jaren in het midden van het land gewoond en gewerkt te hebben (Doorn), zijn mijn man en ik als netgetrouwd stel op zoek gegaan naar een woning. Destijds kon je niet zomaar als ‘nieuweling’ ergens gaan wonen. Vrije vestiging was er in Alphen aan de Rijn en Almere. We reden eerst naar Almere en (sorry voor Alphen aan de Rijn) we zijn nooit meer in Alphen gaan kijken, we waren gelijk verliefd op de stad. Zo veel groen, zo veel blauw, zo veel nieuwe woningen…. Kom daar nog eens om in deze tijd als het om woningen gaat helaas.

Graag zet ik me in binnen het bestuur van de Wethoudersvereniging om andere wethouders te ondersteunen bij hun mooie maar ook steeds ingewikkelder wordende taak. Er komt veel op ons af in een onzekere context. Dan sta je samen sterker. Door kennis, door training, door iemand die naast je staat. Die verbinding zoeken is een rode draad in heel mijn leven en zal ik ook hier vormgeven. Ik ben blij en dankbaar met deze kans!