Aanmelden alumni

Via dit inschrijfformulier kunnen alumni zich inschrijven voor het lidmaatschap van de Wethoudersvereniging.

In 2022 is de contributie voor alumni €97,- ex BTW.
Zittende bestuurders kunnen zich via 
deze link aanmelden.

Uw gegevens

Ik ben werkzoekende