Menu

Intervisie

Meld u aan voor intervisie!

De Wethoudersvereniging organiseert intervisietrajecten, waarin de deelnemers in een veilige omgeving concrete vraagstukken uit hun werk aan de orde kunnen stellen om zo van elkaar te leren. Interesse? U kunt zich voor zo’n traject aanmelden.

Waarom intervisie?
Hoe werk je met anderen samen? Hoe ga je om met een crisissituatie? Hoe treed je als wethouder effectief op? Al dat soort vragen kunt u aan de orde stellen in een intervisietraject. Het gaat daarbij niet zozeer om vakinhoudelijke onderwerpen, maar meer om de manier waarop u als persoon uw kennis, competenties en vaardigheden inzet in uw werk. Bijvoorbeeld in een bestuurlijke probleemsituatie, in de samenwerking binnen uw partij of met de gemeenteraad of in de omgang met de pers.

Hoe werkt het?
Tijdens een intervisietraject gaat u samen met collega-wethouders en een professionele begeleider aan de slag om te kijken hoe u zich in een bepaalde situatie kunt opstellen. Intervisie stimuleert zo bij alle deelnemers een andere, vaak verfrissende kijk op de manier waarop je je wethouderschap invult. Van de deelnemers wordt een vragende en analytische houding verwacht, waarbij je eerst goed naar elkaar luistert voor je alternatieven voorstelt of eigen ervaringen inbrengt.

Data en locatie
Wij hanteren open inschrijving, zodat wij op basis van regionale en politieke spreiding groepen kunnen samenstellen. Een intervisietraject bestaat uit zes bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst plant u samen de vijf vervolgafspraken in. Voorafgaand aan het traject vindt een persoonlijke intake plaats. Na uw aanmelding zullen wij in overleg met u en andere potentiële deelnemers een eerste datum en locatie bepalen.

Kosten
De kosten voor het intervisietraject van zes bijeenkomsten bedragen voor leden € 300,- (exclusief BTW), voor niet-leden € 750,- (exclusief BTW). De kosten voor de intervisie kunnen door de gemeente worden vergoed. Als een groep na de eerste zes bijeenkomsten door wil gaan, dan geldt een tarief van € 500,- (exclusief BTW) per deelnemer voor de volgende vier bijeenkomsten. Ook deze vervolgbijeenkomsten vinden plaats onder leiding van een professionele begeleider. De cycli van vier bijeenkomsten kunnen daarna naar behoefte herhaald worden.

Meer weten of aanmelden
U kunt zich bij de Wethoudersvereniging aanmelden.
Telefonisch:       070 – 373 81 23
Per e-mail:         info@wethoudersvereniging.nl
Direct digitaal aanmelden.

U bent hier

Deel deze pagina