Menu

Intervisie

Met intervisie wordt voorzien in de behoefte om in een veilige omgeving van elkaar te leren en zodoende op een andere manier om te gaan met vraagstukken. De methode van intervisie stelt de deelnemers in staat om in betrekkelijk korte tijd tot de kern van een specifieke, door een deelnemer ingebrachte situatie te komen.

Het kan hierbij gaan om zaken als hoe deze persoon met anderen samenwerkt,optreedt in allerlei omstandigheden, omgaat met lastige situaties, tot oordeelsvorming komt, etc. Deze onderwerpen zijn niet gekoppeld aan vak inhoud of portefeuille, maar wel nadrukkelijk verbonden aan de persoon en de kennis en vaardigheden, waarover hij/zij beschikt, zijn/haar manier van handelen en (be)oordelen.

De werkwijze van intervisie stimuleert ook voor de overige deelnemers een andere kijk op de wijze waarop hij/zij het wethouderschap invult. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een vragende en analytische houding hebben, dat zij goed kunnen luisteren en verkennen, alvorens zij alternatieven voorstellen en eigen ervaring inbrengen. Aan de orde te stellen onderwerpen kunnen, bijv. de volgende zijn:
• bestuurlijke probleemsituaties
• politiek draagvlak binnen de eigen partij en in de coalitie
• optreden in en samenwerking met de gemeenteraad
• eigen houdbaarheid
• bezinning op en voorkoming van escalaties
• omgang met de pers
 

Data en locatie
Wij hanteren open inschrijving, zodat wij op basis van regionale en politieke spreiding groepen kunnen samenstellen. Tijdens de eerste bijeenkomst worden de overige bijeenkomsten gezamenlijk ingepland met de deelnemers.

Tijdsinvestering 
Het traject bestaat uit zes bijeenkomsten. Tijdens de eerste bijeenkomst worden gezamenlijk de overige (5) bijeenkomsten ingepland. Voorafgaand vindt een persoonlijke intake plaats.

Kosten 
De kosten voor het intervisietraject van zes bijeenkomsten bedraagt voor leden €300,- exclusief BTW. Voor niet-leden bedraagt de deelnemersbijdrage €750,- exclusief BTW. De kosten voor de intervisie kunnen door de gemeente worden vergoed. Als een groep na de eerste zes bijeenkomsten door wil gaan, dan geldt er een tarief van €500,- exclusief BTW per deelnemer voor de volgende vier bijeenkomsten. Ook bij deze vervolgbijeenkomsten kunnen de deelnemers rekenen op de aanwezigheid van de professionele begeleider. De cycli van 4 bijeenkomsten kunnen daarna naar behoefte herhaald worden.

Begeleiding
De Intervisiebegeleiders zijn: Hilda de Reeder, Kees van Rooijen, Kees Feenstra, Liesbeth Tettero, Henk Gossink, Eric van der Want en Henk-Jan Bierling. Zij hebben eerder succesvol intervisietrajecten voor de Wethoudersvereniging begeleid.

Meer weten of aanmelden:
Bel met het bureau van de Wethoudersvereniging: 070-3738123 of mail naar info@wethoudersvereniging.nl

U kunt zich direct inschrijven voor een van deze data. De locatie wordt spoedig bekendgemaakt.

klik hier voor een voorinschrijving>>

U bent hier

Deel deze pagina