Menu

Post-hbo opleiding Politiek Bestuurlijk Management - Tilburg

Iedereen is gebaat bij professioneel bestuur. De samenleving, de gemeente en ook de bestuurder zelf. De laatste jaren is het aanbod op het gebied van opleiding voor bestuurders gegroeid. Het ontbreekt echter nog aan een samenhangend aanbod dat gericht is op professioneel bestuur in het algemeen, en op professionele bestuurders in het bijzonder.

Nog te vaak horen wij als Wethoudersvereniging dat het voor wethouders lastig is om na het vervullen van dit politieke ambt de opgedane kennis en vaardigheden te verzilveren in een vervolgstap. Met dit opleidingsaanbod proberen wij daar verandering in aan te brengen.

De opleiding is primair bedoeld om wethouders te ondersteunen bij de uitoefening van van dit politieke ambt. Daar zijn de modules nadrukkelijk op gericht. Daarbij (en dus op de tweede plaats) denken wij dat dit kan bijdragen aan een verbeterde "startkwalificatie" bij een eventuele vervolgstap.

Tijdsinvestering

De leergang heeft een looptijd van één jaar (van september tot en met juni), met een tijdsinvestering van eens per vier weken één dag. Waarbij in totaal 10 studiedagen mee gemoeid zijn. Er is geen sprake van aanvullende opdrachten of thuisstudie. De opleiding is op zo'n manier opgezet dat wij praktijkleren wensen te stimuleren en zullen hier in de intervisiemomenten op terug kunnen komen, maar dit alles beïnvloed de studiebelasting niet.

Locatie

De opleiding wordt 2 maal per jaar aangeboden. In Amsterdam en in Tilburg. De eerste leergang vindt plaats in Tilburg (universiteit van Tilburg), bij voldoende animo zal een tweede leergang (met andere data) opgestart worden in Amsterdam (Van Doorne Advocaten).

Modulaire opbouw

De leergang is opgebouwd uit modules die qua inhoud en opzet op elkaar aansluiten.

In de diverse modules is via interactieve opleidingsmethoden veel ruimte om de eigen praktijk aan bod te laten komen. Om praktijkleren verder te stimuleren is intervisie een prominent onderdeel van de leergang. Ook is er via een digitaal platform (community of practice) ruimte om kennis en ervaring uit te wisselen, inclusief een vraagbaakfunctie met betrekking tot de inhoudelijke opleidingsmodules.


Opbouw opleidingsdag

09:30 - 10:00      Inloop

10:00 - 10.30      Rondje langs de velden / Intervisie

10:30 - 12:30      Inhoudsmodule 1          / Intervisie

12:30 - 13:30      Lunch

13:30 - 15:30      Inhoudsmodule 2

15:30 - 17:30      Inhoudsmodule 3

Intervisiedagen

De opleidingsdagen worden periodiek afgewisseld door dagen waarin onderlinge intervisie centraal staat. De methode van intervisie stelt de deelnemende wethouders in staat om in betrekkelijk korte tijd tot de kern van een specifieke, door een deelnemer ingebrachte situatie te komen. Het kan hierbij gaan om zaken als hoe deze persoon met anderen samenwerkt, optreedt in allerlei omstandigheden, omgaat met lastige situaties, tot oordeelsvorming komt, etc. Deze onderwerpen zijn niet gekoppeld aan vakinhoud of portefeuille, maar wel nadrukkelijk verbonden aan de persoon en de kennis en vaardigheden, waarover hij/zij beschikt, zijn/haar manier van handelen en (be)oordelen.

De werkwijze van intervisie stimuleert ook voor de overige deelnemers een andere kijk op de wijze waarop hij/zij het wethouderschap invult. Intervisiegroepen bestaan uit 6-10 wethouders.

Curriculum Tilburg:

16 september 2016:     

Opleidingsdag 1: Een stevige basis!

14 oktober 2016:           

Opleidingsdag 2: De diepte in 1

11 november 2016:      

Opleidingsdag 3: Intervisie en actualiteitencolleges

09 december 2016:       

Opleidingsdag 4: De mens achter de bestuurder

13 januari 2017:             

Opleidingsdag 5: De blik vooruit

10 februari 2017:           

Opleidingsdag 6: Intervisie en actualiteitencolleges

10 maart 2017:

Opleidingsdag 7: De diepte in 2

07 april 2017:                  

Opleidingsdag 8: Actualiteitencollege

12 mei 2017:                    

Opleidingsdag 9: Intervisie en actualiteitencolleges

09 juni 2017:                    

Opleidingsdag 10: Communiceren is een vak

Inhoud modules: klik hier >>

Organisatie:

De opleiding wordt georganiseerd door een intensieve samenwerking tussen de Universiteit van Tilburg, Van Doorne Advocaten en de Wethoudersvereniging.

Kosten:

De kosten voor het gehele opleidingstraject bedragen €3.250,- exclusief BTW voor leden. Niet leden betalen €5.500,-. exclusief BTW. De facturering geschied desgewenst over twee boekjaren.

Certificering

Voor het volledig doorlopen van het opleidingstraject ontvangt u na afloop een certificaat op post-HBO niveau.

Inschrijven:

De leergang van Tilburg zit vol. U kunt zich niet meer Inschrijven voor de opleiding die in Tilburg gaat starten.
Klik hier voor de data en inschrijfformulier voor de leergang in  Amsterdam>>

Mocht u toch nog vragen hebben over de leergang in Tilburg neem dan contact op met het bureau van de vereniging.

Informatie:

Voor meer informatie over het curriculum kunt u contact opnemen met Jeroen van Gool, plaatsvervangend directeur van de Wethoudersvereniging, jeroenvangool@wethoudersvereniging.nl of 06-20895001.

U bent hier

Deel deze pagina