Menu

Post-hbo opleiding Politiek Bestuurlijk Management - Amsterdam - 2019

5e leergang Post-hbo opleiding Politiek Bestuurlijk Management - Amsterdam

Iedereen is gebaat bij professioneel bestuur. De samenleving, de gemeente en ook de bestuurder zelf. 

De Wethoudersvereniging heeft in de afgelopen 4 edities van de leergang Politiek Bestuurlijk Management inmiddels ruim 130 wethouders als deelnemer gehad. Deze succesvolle leergang is opgezet in samenwerking met het opleidingsinstituut van de Universiteit van Tilburg en Rijksadvocaat Van Doorne Advocaten. Met de opleiding houden we het wethouderschap carrière-technisch interessant, stimuleren wij professioneel lokaal bestuur en vergroten we het aanzien van de beroepsgroep naar de buitenwereld. 

De opleiding wordt gegeven op post-HBO-niveau en wordt bij volledige deelname door de wethouder voorzien van een certificaat als bewijs van deelname. Aan de derde leergang hebben ook de eerste gedeputeerden en waterschapsbestuurders deelgenomen. 

De opleiding is primair bedoeld om wethouders te ondersteunen bij de uitoefening van dit politieke ambt. Daar zijn de modules nadrukkelijk op gericht. Daarbij (en dus op de tweede plaats) denken wij dat dit kan bijdragen aan een verbeterde "startkwalificatie" bij een eventuele vervolgstap. 

  • Tijdsinvestering

De leergang heeft een looptijd van één jaar (van januari tot en met december), met een tijdsinvestering van eens per vier weken één dag. Waarbij in totaal 10 studiedagen mee gemoeid zijn. Er is geen sprake van aanvullende opdrachten of thuisstudie. De opleiding is op zo'n manier opgezet dat wij praktijkleren wensen te stimuleren en zullen hier in de intervisiemomenten op terug kunnen komen, maar dit alles beïnvloed de studiebelasting niet.

  • Locatie

Van Doorne Advocaten
Jachthavenweg 121
1081 KM Amsterdam
Telefoonnummer: 020 6789 123

  • Organisatie

De opleiding wordt georganiseerd door een intensieve samenwerking tussen de Universiteit van Tilburg, Van Doorne Advocaten en de Wethoudersvereniging.

  • Kosten

​De kosten voor het gehele opleidingstraject bedragen €3.950,- exclusief BTW voor leden. Niet leden betalen €6.250,- exclusief BTW.

  • Modulaire opbouw

De leergang is opgebouwd uit modules die qua inhoud en opzet op elkaar aansluiten.

In de diverse modules is via interactieve opleidingsmethoden veel ruimte om de eigen praktijk aan bod te laten komen. Om praktijkleren verder te stimuleren is intervisie een prominent onderdeel van de leergang. Ook is er via een digitaal platform (community of practice) ruimte om kennis en ervaring uit te wisselen, inclusief een vraagbaakfunctie met betrekking tot de inhoudelijke opleidingsmodules.

  • Modules

Klik hier voor de inhoud van de modules >>

  • Data 

15 februari 2019: Opleidingsdag 1
22 maart 2019: Opleidingsdag 2
26 april 2019: Opleidingsdag 3
24 mei 2019: Opleidingsdag 4
21 juni 2019: Opleidingsdag 5
6 september 2019: Opleidingsdag 6
4 oktober 2019: Opleidingsdag 7
1 november 2019: Opleidingsdag 8
15 november 2019: Opleidingsdag 9
6 december 2019: Opleidingsdag 10

  • Certificering

Voor het volledig doorlopen van het opleidingstraject ontvangt u na afloop een certificaat op post-HBO niveau.

  • Inschrijven:

Aanmelden is niet meer mogelijk, deze leergang zit vol.

  • Informatie:

Voor meer informatie over het curriculum kunt u contact opnemen met Jeroen van Gool, plaatsvervangend directeur van de Wethoudersvereniging, jeroenvangool@wethoudersvereniging.nl of 06-23 07 77 36.

U bent hier

Deel deze pagina