Menu

Wethoudersopleiding Politiek Bestuurlijk Management - Amsterdam

Iedereen is gebaat bij professioneel bestuur. De samenleving, de gemeente en ook de bestuurder zelf. De laatste jaren is het aanbod op het gebied van opleiding voor bestuurders gegroeid. Het ontbreekt echter nog aan een samenhangend aanbod dat gericht is op professioneel bestuur in het algemeen, en op professionele bestuurders in het bijzonder. 

Nog te vaak horen wij als Wethoudersvereniging dat het voor wethouders lastig is om na het vervullen van dit politieke ambt de opgedane kennis en vaardigheden te verzilveren in een vervolgstap. Met dit opleidingsaanbod proberen wij daar verandering in aan te brengen. 

De opleiding is primair bedoeld om wethouders te ondersteunen bij de uitoefening van van dit politieke ambt. Daar zijn de modules nadrukkelijk op gericht. Daarbij (en dus op de tweede plaats) denken wij dat dit kan bijdragen aan een verbeterde "startkwalificatie" bij een eventuele vervolgstap. 

Tijdsinvestering

De leergang heeft een looptijd van één jaar (van september tot en met juni), met een tijdsinvestering van eens per vier weken één dag. Waarbij in totaal 10 studiedagen mee gemoeid zijn. Er is geen sprake van aanvullende opdrachten of thuisstudie. De opleiding is op zo'n manier opgezet dat wij praktijkleren wensen te stimuleren en zullen hier in de intervisiemomenten op terug kunnen komen, maar dit alles beïnvloed de studiebelasting niet.

Locatie

De opleiding wordt 2 maal per jaar aangeboden. In Amsterdam en in Tilburg. 

Modulaire opbouw

De leergang is opgebouwd uit modules die qua inhoud en opzet op elkaar aansluiten.

In de diverse modules is via interactieve opleidingsmethoden veel ruimte om de eigen praktijk aan bod te laten komen. Om praktijkleren verder te stimuleren is intervisie een prominent onderdeel van de leergang. Ook is er via een digitaal platform (community of practice) ruimte om kennis en ervaring uit te wisselen, inclusief een vraagbaakfunctie met betrekking tot de inhoudelijke opleidingsmodules.


Opbouw opleidingsdag

09:30 - 10:00      Inloop

10:00 - 10.30      Rondje langs de velden / Intervisie

10:30 - 12:30      Inhoudsmodule 1          / Intervisie

12:30 - 13:30      Lunch

13:30 - 15:30      Inhoudsmodule 2

15:30 - 17:30      Inhoudsmodule 3

Intervisiedagen

De opleidingsdagen worden periodiek afgewisseld door dagen waarin onderlinge intervisie centraal staat. De methode van intervisie stelt de deelnemende wethouders in staat om in betrekkelijk korte tijd tot de kern van een specifieke, door een deelnemer ingebrachte situatie te komen. Het kan hierbij gaan om zaken als hoe deze persoon met anderen samenwerkt, optreedt in allerlei omstandigheden, omgaat met lastige situaties, tot oordeelsvorming komt, etc. Deze onderwerpen zijn niet gekoppeld aan vakinhoud of portefeuille, maar wel nadrukkelijk verbonden aan de persoon en de kennis en vaardigheden, waarover hij/zij beschikt, zijn/haar manier van handelen en (be)oordelen.

De werkwijze van intervisie stimuleert ook voor de overige deelnemers een andere kijk op de wijze waarop hij/zij het wethouderschap invult. Intervisiegroepen bestaan uit 6-10 wethouders. 


Curriculum:

 

28 oktober 2016

Opleidingsdag 1: Een stevige basis!

25 november 2016

Opleidingsdag 2: De diepte in 1
 

16 december 2016

Opleidingsdag 3: Intervisie en actualiteitencolleges
 

27 januari 2017

Opleidingsdag 4: De mens achter de bestuurder
 

24 februari 2017

Opleidingsdag 5: De blik vooruit

 

24 maart 2017

Opleidingsdag 6: Intervisie en actualiteitencolleges
 

21 april 2017

Opleidingsdag 7: De diepte in 2
 

19 mei 2017

Opleidingsdag 8: Actualiteitencollege

 

16 juni 2017     

Opleidingsdag 9: Intervisie en actualiteitencolleges

 

7 juli 2017           

Opleidingsdag 10: Communiceren is een vak


Inhoud modules: klik hier >>

Organisatie:

De opleiding wordt georganiseerd door een intensieve samenwerking tussen de Universiteit van Tilburg, Van Doorne Advocaten en de Wethoudersvereniging.

Kosten:

De kosten voor het gehele opleidingstraject bedragen €3.250,- exclusief BTW voor leden. Niet leden betalen €5.500,-. exclusief BTW. De facturering geschied desgewenst over twee boekjaren.

Certificering

Voor het volledig doorlopen van het opleidingstraject ontvangt u na afloop een certificaat op post-HBO niveau.


Inschrijven:

Klik hier om u in te schrijven voor de leergang in Amsterdam>>

Informatie:

Voor meer informatie over het curriculum kunt u contact opnemen met Jeroen van Gool, plaatsvervangend directeur van de Wethoudersvereniging, jeroenvangool@wethoudersvereniging.nl of 06-20895001.

U bent hier

Deel deze pagina