Menu

Wethoudersopleiding Politiek Bestuurlijk Management - Nijkerk

Politiek Bestuurlijk Management

3e leergang op post-HBO niveau, ditmaal voor wethouders gedeputeerden en waterschapsbestuurders

In 2016 zijn twee leergangen Politiek Bestuurlijk Management voor wethouders opgestart. Wegens het succes van deze opleidingstrajecten is besloten in 2017 een derde leergang aan te bieden. Iedereen is gebaat bij professioneel bestuur. De samenleving, de overheid en ook de bestuurder zelf. 

De opleiding is primair bedoeld om bestuurders te ondersteunen bij de uitoefening van hun ambt. Daar zijn de modules nadrukkelijk op gericht. Daarbij (en dus op de tweede plaats) denken wij dat dit kan bijdragen aan een verbeterde "startkwalificatie" bij een eventuele vervolgstap. 

Doelgroep

Naast wethouders hebben ook gedeputeerden en waterschapsbestuurders zich geïnteresseerd getoond. Om die reden stellen wij de inschrijving ook open voor deze bestuurders.

Tijdsinvestering

In 10 studiedagen (van 10.00-17.00 uur) ontwikkelen de bestuurders kennis en vaardigheden op politiek bestuurlijk vlak, op persoonlijk leiderschap en op actuele vraagstukken. Er is geen sprake van aanvullende opdrachten of thuisstudie. De opleiding is op zo'n manier opgezet dat wij praktijkleren wensen te stimuleren en zullen hier in de intervisiemomenten op terug kunnen komen, maar dit alles beïnvloed de studiebelasting niet.

Locatie

De opleiding wordt ditmaal centraal in het land aangeboden, namelijk in Nijkerk.

Adres: Gemeentehuis Nijkerk
            Kolkstraat 27, 3861 AK Nijkerk

Modulaire opbouw

De leergang is opgebouwd uit modules die qua inhoud en opzet op elkaar aansluiten. In de diverse modules is via interactieve opleidingsmethoden veel ruimte om de eigen praktijk aan bod te laten komen. Om praktijkleren verder te stimuleren is intervisie een prominent onderdeel van de leergang. Ook is er via een digitaal platform (community of practice) ruimte om kennis en ervaring uit te wisselen, inclusief een vraagbaakfunctie met betrekking tot de inhoudelijke opleidingsmodules.

Opbouw opleidingsdag

09:30 - 10:00      Inloop

10:00 - 12:00      Inhoudsmodule 1 / Intervisie

12:00 - 13:00      Lunch

13:00 - 15:00      Inhoudsmodule 2

15:00 - 17:00      Inhoudsmodule 3

Intervisiedagen

De opleidingsdagen worden periodiek afgewisseld door dagen waarin onderlinge intervisie centraal staat. De methode van intervisie stelt de deelnemende bestuurders in staat om in betrekkelijk korte tijd tot de kern van een specifieke, door een deelnemer ingebrachte situatie te komen. Het kan hierbij gaan om zaken als hoe deze persoon met anderen samenwerkt, optreedt in allerlei omstandigheden, omgaat met lastige situaties, tot oordeelsvorming komt, etc. Deze onderwerpen zijn niet gekoppeld aan vakinhoud of portefeuille, maar wel nadrukkelijk verbonden aan de persoon en de kennis en vaardigheden, waarover hij/zij beschikt, zijn/haar manier van handelen en (be)oordelen.

De werkwijze van intervisie stimuleert ook voor de overige deelnemers een andere kijk op de wijze waarop hij/zij het politiek bestuurlijke ambt invult. Intervisiegroepen bestaan uit 6-10 deelnemers, waarbij zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met spreiding over land, beroepsgroep en politieke kleur. 

Data:

3 maart: Opleidingsdag 1

31 maart: Opleidingsdag 2

21 april: Opleidingsdag 3

12 mei:  Opleidingsdag 4

2 juni:  Opleidingsdag 5

30 juni: Opleidingsdag 6

8 september: Opleidingsdag 7

29 september: Opleidingsdag 8

6 oktober:  Opleidingsdag 9

3 november: Opleidingsdag 10

Inhoud modules klik hier >>

Organisatie:

De opleiding wordt georganiseerd door een intensieve samenwerking tussen de Universiteit van Tilburg, Van Doorne Advocaten en de Wethoudersvereniging.

Kosten:

De kosten voor het gehele opleidingstraject bedragen €3.250,- exclusief BTW voor leden. Niet leden betalen €5.500,-. exclusief BTW.

Certificering

Voor het volledig doorlopen van het opleidingstraject ontvangt u na afloop een certificaat op post-HBO niveau.

Inschrijven:

Klik hier voor het inschrijfformulier voor de leergang in het midden van het land>>

Informatie:

Voor meer informatie over het curriculum kunt u contact opnemen met Jeroen van Gool, plaatsvervangend directeur van de Wethoudersvereniging, jeroenvangool@wethoudersvereniging.nl of 06-20895001.

U bent hier

Deel deze pagina