Menu

Publicaties

Via publicaties, rapporten of artikelen van de Wethoudersvereniging of andere relevante organisaties, is het mogelijk om kennis te nemen van relevantie informatie voor het wethoudersvak.

De afgelopen maanden heeft de Wethoudersvereniging onderzoek gedaan naar diversiteit en inclusie van wethouders, waterschapsbestuurders en gedeputeerden met een migratieachtergrond. Dit onderzoek zal voortgezet worden, maar we hebben al een aantal interessante resultaten uit de enquête verkregen... Lees verder ›
De informatiebrochure over rechtspositie, uitkering en pensioen vindt u hier ... Lees verder ›
Vorige week is de tweede editie uitgekomen van Loco voor de Leeuwen . Het is een gezamenlijke publicatie van het NGB en de Wethoudersvereniging, geschreven door Wouter Jong en Frank Speel. Alle burgemeesters en wethouders krijgen een exemplaar toegestuurd. Via de website... Lees verder ›
Op woensdag 18 april wordt het eerste exemplaar van het Stijlenboek voor bestuurders in Nieuwspoort overhandigd aan minister Kajsa Ollongren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit Stijlenboek voor bestuurders, dat is geschreven op verzoek van de Wethoudersvereniging,... Lees verder ›
Deze publicatie is op verzoek van de Wethoudersvereniging tot stand gekomen. Het idee is ontstaan na het lezen van het boek ‘Ik en mijn Wethouder’. In dat boek werden vanuit het perspectief van ambtenaren archetypische omschrijvingen van wethouders gegeven. De Wethoudersvereniging heeft bij wijze... Lees verder ›
Hoe lokaal bestuur het sociaal domein verandertHenk Gossink was, samen met Sandra Kensen, programmaleider Van het programma ‘wethouders in 3D perspectief’. Dit boek is ontstaan vanuit de inzichten die hij in de bijeenkomsten voor dit programma opgedaan heeft. De verschillende hoofdstukken worden... Lees verder ›
In november 2012 werd Pieter Hilhorst onverwacht de opvolger van Lodewijk Asscher als wethouder van Amsterdam. Als politicoloog en columnist van De Volkskrant had hij de politiek geanalyseerd, als Ombudsman van de VARA de politiek bekritiseerd en als presentator van Politieke Junkies politieke... Lees verder ›
De eerste versie van de gemeentelijke monitor sociaal domein over het eerste kwartaal van 2015 is gepubliceerd. Voor iedere individuele gemeente is er een rapportage met inzichten in het sociaal domein beschikbaar op Waarstaatjegemeente.nl. De cijfers staan ook op Statline en in de database van... Lees verder ›
Minister Plasterk (BZK) stuurde de Tweede Kamer deze week de langverwachte integrale visie op de rechtspositie van burgemeesters, wethouders en raadsleden. Per brief is de Tweede Kamer uitgenodigd het gesprek over de visie in relatie tot de voorgestelde maatregelen ten aanzien van de rechtspositie... Lees verder ›
Hoe gaat het er in een college van burgemeester en wethouders aan toe? En in de gemeenteraad van een stad als Zoetermeer; een groeistad (met nu 124.000 inwoners) die die alle relevante ontwikkelingen in de afgelopen vijftig jaar heeft doorgemaakt? De econoom Edo Haan was gedurende twaalf jaar... Lees verder ›

Pagina's

U bent hier

Deel deze pagina