Menu

Terugblik Wethoudersconferentie 2019

Succesvolle jubileumconferentie
Op 19 en 20 november konden de deelnemende wethouders genieten van inspirerende sprekers en leren via interessante kennisateliers. Het persoonlijke verhaal van Eugenie van Wiechen was krachtig en kon de aanwezigen boeien. De interactie met de zaal was een mooie overgang naar de volgende sprekers van die avond. Journalisten Marloes Lemsom en Vincent Rietbergen hielden de gasten een spiegel voor over communicatie. Wethouders konden dit waarderen en er was ook veel contact met de zaal.

Het prachtige Nationaal Militair Museum was de locatie voor de tweede conferentiedag.

Het bestuur is met instemming van de leden uitgebreid met drie wethouders: Gea Wielinga (CDA Súdwest-Fryslân), Jeroen Joon (VVD Apeldoorn) en Axel Boomgaars (GroenLinks Ouder-Amstel).

Tijdens de jaarrede presenteerde de voorzitter, Elly van Wageningen, het ambtsteken voor wethouders. Deze penning kan door wethouders met trots getoond worden, als ware het hun ambtsketen.

Prof. Paul Dekker (SCP), had een interessante presentatie over (on)tevredenheid in Nederland. Emoties als angst, boosheid, verharding kon hij in perspectief plaatsen.

Onderzoekster Habets, kon haar YouTube filmpje over wethouders en hun samenspel met de omgeving laten zien.
Historica Eveline van Rijswijk gaf inzicht in 100 jaar vrouwenkiesrecht en ging meer specifiek in op vrouwelijke wethouders.

En Ton Middendorp, voormalig Commandant der Strijdkrachten, vertelde over weerbaarheid, teamwork en leiderschap.

De volgende conferentie vindt plaats op 24 en 25 november 2020. Schrijf deze datum alvast in uw agenda.

 

U bent hier

Deel deze pagina