Menu

Kennisatelier 1 - De integere wethouder

De integere wethouder

Toekomstbestendig bestuur betekent ook integer bestuur. In dit verband is de manier waarop de wethouder zijn of haar functie vervult, cruciaal voor de integriteit binnen de gemeente. Zie ook de Kamerbrief van minister Ollongren waarmee zij haar plannen heeft ontvouwd om de integriteit van het lokaal bestuur te versterken en aanhoudende bestuurlijke problemen bij gemeenten tegen te gaan. Zij wijst erop dat burgers van politici verwachten dat zij het algemeen belang dienen. Als er sprake is van (de schijn van) belangenverstrengeling roept dat weerstand tegen de overheid op. Daarom moet het handelen van politieke ambtsdragers, zeker ook wethouders, smetteloos zijn.

Actie voor integriteitsbevordering
Gemeentebestuurders hoeven om de integriteit binnen hun gemeente te verbeteren vanzelfsprekend niet te wachten totdat de minister haar plannen heeft uitgevoerd. De minister wijst er ook terecht op dat gemeenten zelf aan zet zijn. Zo kan een gemeenteraad bijvoorbeeld nu al kandidaat-wethouders screenen. Daarnaast kan het gemeentebestuur:
1. gedragscodes vaststellen die actueel en lokaal passend zijn;
2. heldere spelregels maken voor integriteitsonderzoek.
 

Tijdens dit kennisatelier:
- zullen de integriteitsnormen besproken worden waar een wethouder mee te maken heeft. Welke dilemma’s kun je tegenkomen? En wanneer schiet integriteit door naar integritisme?;
- zal er veel aandacht zijn voor de hiervoor genoemde gedragscodes en de spelregels voor integriteitsonderzoek;
- zullen de integriteitsnormen besproken worden waar een wethouder mee te maken heeft. Welke dilemma’s kun je tegenkomen? En wanneer schiet integriteit door naar integritisme?;
- komt ook de Kamerbrief van de minister uitgebreid aan bod.

Het kennisatelier heeft een interactief karakter; er zal ruim gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en discussie met de overige deelnemers.
 

Spreker: Hugo Doornhof, bestuursrechtadvocaat bij AKD Amsterdam

U bent hier

Deel deze pagina