Menu

Kennisatelier 2 - Aardgasvrije Wijken: Bestuurders aan zet

Aardgasvrije Wijken: Bestuurders aan zet

De transitie naar aardgaswijken staat hoog op de agenda van de coalitieakkoorden van de gemeenten. En terecht, de maatschappelijke opgave is groot en raakt in de komende jaren alle inwoners. Gemeenten nemen een centrale positie in bij de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van de transitie.  Dit stelt hoge eisen aan lokale bestuurders.

De transitie naar aardgasvrije wijken vraagt nauwe samenwerking met veel partijen, waaronder inwoners, netbeheerders, corporaties. Wat is daarbij de rol van de lokale overheid?  Hoe benut je de rijkdom aan initiatieven, geef je invulling aan co-creatie en blijft ook nog eens het gevraagde tempo bewaard?  Op welke wijze kunnen inwoners meedelen in de voordelen van de transitie (draagvlak)?  Wat betekent democratische besluitvorming in het licht van de ingrijpende keuzes die onvermijdelijk zijn?  Wat vraagt de energietransitie van gemeenteraad en van de gemeentelijke organisatie?  En wat betekent dat voor de rol van bestuurders?


In deze workshop belicht Henk Jan Bierling, de actuele ontwikkelingen en presenteert hij kansrijke werkwijzen die in verschillende gemeenten worden ontwikkeld. Met specifieke aandacht voor de rol die lokale bestuurders hierin kunnen spelen.


Spreker: Henk Jan Bierling werkt als programmamanager bij Platform31 en is intervisiebegeleider voor de Wethoudersvereniging.

 

U bent hier

Deel deze pagina