Menu

Kennisatelier 3 - Democratische vernieuwing

Velen van u hebben de afgelopen jaren geëxperimenteerd met democratische vernieuwing in onze gemeenten. Wat leerden we hiervan? Wat werkt? Wat niet? In de Nationale Wetenschapsagenda is een van de centrale vragen of en hoe nieuwe politieke en bestuurlijke arrangementen de legitimiteit van ons democratisch bestel kunnen versterken. In deze workshop maken wij de balans met u op:

- Wat weten we wel en wat weten we niet over de sterke en zwakke punten van diverse lokale democratische experimenten van de afgelopen tien jaar?

- Wat zijn de politiek-bestuurlijke condities voor het succes / falen van democratische experimenten in het lokaal bestuur?

- Wat zijn – mede in dat licht - kansrijke nieuwe mogelijkheden om de lokale democratie te versterken?

Denk met ons mee! Professor Bas Denters en diverse wethouders die lokaal experimenteren gaan graag met u in gesprek!

U bent hier

Deel deze pagina