Menu

Kennisatelier 5 - Veerkracht en zelfredzaamheid in het sociale domein

Het begrip eigen kracht is in het sociale domein in de afgelopen jaren een eigen leven gaan leiden. Vaak wordt het opgevat als: “Voor wat je zelf kunt, hoef je niet bij de overheid aan te kloppen”. Daarmee is het een begrip geworden dat bezuinigingen in het sociale domein en een terugtrekkende overheid legitimeert. Maar bij veel gemeenten is inmiddels wel gebleken dat je er met deze smalle interpretatie van het begrip (eigen krach)t niet komt. Mensen die het alleen niet redden haken erdoor af, raken uit beeld en komen niet zelden terecht in neerwaartse spiraal. Uiteindelijk leidt dat juist tot het tegengestelde effect van wat met zelfredzaamheid en kosteneffectiviteit werd beoogd.

Sommige gemeenten werken op basis van een in andere vulling van eigen kracht: ieder mens, hoe kwetsbaar diens omstandigheden ook zijn, het in zich heeft om te groeien, te leren en te veranderen.  Sociale professionals kunnen die kracht bij mensen opsporen en mobiliseren.

Hoe kunnen we de veerkracht en zelfredzaamheid bij mensen tot hun recht laten komen, zonder te betuttelen of te overvragen? En hoe organiseer je als wethouder dat de manier waarop je de uitvoering in het sociale domein hebt vormgegeven, daar ook aan bijdraagt?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden bespreekt Janny Bakker de dilemma’s waar wethouders voor komen te staan als zij kiezen voor een ondersteunende uitvoeringspraktijk die mensen écht verder helpt.

 

Janny Bakker is bestuurder van Movisie, het landelijk kennisinstituut over sociale vraagstukken.

Movisie verzamelt ontwikkelt en deelt toepasbare kennis, samen met en in de praktijk.

 

U bent hier

Deel deze pagina