Menu

Kennisatelier 6 - Samen maatschappelijk vastgoed verduurzamen

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het besparen van energie in de bebouwde omgeving, één van de moeilijkste opgaven van het Energieakkoord. BNG Bank biedt gemeenten een nieuw instrument om vastgoed te verduurzamen: De Maatschappelijk Vastgoed Scan. Deze online tool geeft gemeenten snel een overzicht van de noodzakelijke maatregelen en bijbehorende kosten om vastgoed te verduurzamen.

Met deze scan kunnen ze klimaatdoelen omzetten in concrete projecten. Ook met de start-up Bewust Investeren helpen we gemeenten. Een op te richten stichting koopt scholen en ander maatschappelijk vastgoed van een gemeente en verduurzaamt de gebouwen. Na 15 of 30 jaar gaat het bezit weer terug naar de gemeente. Tijdens het kennisatelier geven we u door middel van dit soort tools inzicht in hoe u aan de slag kunt met het eigen vastgoed.

Belangrijk is vooral een lange termijn strategie en niet opeens alles tegelijk willen doen. We tonen u voorbeelden van de Drechtsteden, die een regionale energiestrategie hebben. Bij de uitvoering daarvan speelt financiële structurering een belangrijke rol. Wie staat aan de lat voor een warmtenet en welke rol speelt de gemeente daarbij? Wie staat aan de lat voor warmte-opwekking en hoe is dat te financieren? Steeds weer speelt de afweging welke rol de gemeente heeft. We laten zien wat financieel en organisatorisch mogelijk is. Samen met de ervaringen van collega wethouders en BNG Bank kunt u hier energie, inspiratie en praktijkervaringen halen en/of brengen. Schuift u aan en praat u met ons mee.

 

U bent hier

Deel deze pagina