Menu

Kennisatelier 3 - Sturing in het sociaal domein (VOL)

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft de afgelopen jaren innovatieve keuzes gemaakt in de inrichting van de Wmo en de jeugdhulp. Inmiddels werkt de gemeente intensief samen met twee belangrijke samenwerkingsverbanden. Hierin zijn diverse soorten aanbieders van zorg en welzijn respectievelijk jeugdhulp verenigd, die zowel lichte als specialistische ondersteuning verlenen. Zij doen ook zelf de toegang, werken preventief, beschikkingsvrij en met een vast bedrag voor het totale aanbod aan ondersteuning.

In Alphen aan den Rijn hebben we niet alleen effect-afspraken gemaakt met onze aanbieders, maar hebben we tegelijkertijd de oude manier van producten en activiteiten tellen losgelaten. Dat geeft veel meer vrijheid voor professionals om te doen wat nodig is, en creëert ruimte om met innovatieve oplossingen te komen. Onze gesprekken gaan niet langer over tarieven, tekorten, cliënt-aantallen en andere bureaucratie, maar over de vraag of het werkt, hoe we dat inzichtelijk kunnen maken met elkaar en wat er daadwerkelijk gebeurt in de Alphense wijken en kernen. We zijn hiermee begonnen door onze rol als opdrachtgever heel anders en scherp neer te zetten: wij zijn als gemeente van het WAT, en de aanbieders van het HOE. Er zijn geen indicaties meer, geen schotten tussen organisaties en geen wachtlijsten. Met als kerngedachte dat de inwoners centraal staan en niet het systeem.

 

Spreker: Han de Jager, wethouder gemeente Alphen aan den Rijn

 

 

 

U bent hier

Deel deze pagina