Menu

Kennisatelier 4 - Ondermijning en intimidatie: gezamenlijk probleem en gezamenlijke aanpak

In veel gemeenten speelt de problematiek van ondermijning en intimidatie. De scheidslijn tussen wat is toegestaan en hoe er wordt opgetreden bij overschrijding van de regels is steeds minder scherp.

Aan de ene kant verwachten inwoners dat er hard wordt opgetreden tegen drugscriminaliteit maar aan de andere kant wordt eigen gebruik van deze middelen steeds meer geaccepteerd. Aan de ene kant verwachten inwoners dat hard wordt opgetreden tegen milieudelicten maar aan de andere kant nemen ze het zelf ook niet altijd zo nauw met de regels.

Voor burgemeester en wethouders zijn dit vaak lastige dossiers. In de gemeente Laarbeek neemt burgemeester Frank van der Meijden een stevig standpunt in als het gaat om de aanpak van ondermijning en intimidatie.

Op regionaal niveau is er samen met het Peelland Interventie Team (PIT) een integrale aanpak van ondermijning en alle activiteiten die het daglicht niet kunnen verdragen. Lokaal wordt een team van toezichthouders ingezet op voorlichting en handhaving bij overschrijding van lokale regels. Ook worden er steeds meer app-groepen en buurtpreventieteams opgericht waarmee de inwoners zelf ook een actieve rol invullen.

De sleutelwoorden die Frank van der Meijden hanteert in de aanpak in Laarbeek zijn ‘bewustwording’ en ‘bespreekbaar maken’, waarbij de gemeenschap nadrukkelijk wordt betrokken om verantwoordelijkheid te dragen in het veiligheidsdomein. Frank van der Meijden verhaalt over de aanpak en ervaringen in Laarbeek en Lex Mellink koppelt daaraan zijn ervaring uit het verleden en recente bevindingen uit de verhalen die hij heeft verzameld via wethouders in de steden.

 

Sprekers: Frank van der Meijden, burgemeester gemeente Laarbeek en Lex Mellink, oud politiechef Utrecht, tevens oud-directeur Politieacademie, nu als adviseur betrokken bij het programma Netwerk Weerbaar Bestuur in opdracht van de Wethoudersvereniging en diverse programma’s voor het Nederlands Genootschap van Burgemeesters in het zorg- en veiligheidsdomein

 

 

U bent hier

Deel deze pagina