Menu

Kennisatelier 5 - ‘Koel Tilburg’ Klimaatadaptatie op z'n Tilburgs (geannuleerd)

‘Koel Tilburg’ Klimaatadaptatie op z'n Tilburgs

Ons klimaat verandert! Het gaat harder regenen, we krijgen meer hittegolven en de bodem droogt uit. Het weer wordt extremer. De gemeente Tilburg zet zich actief in om samen met de inwoners en bedrijven in en om de stad de uitdagingen die hiermee gepaard gaan aan te pakken. Zodat Tilburg niet alleen nu Koel is, maar vooral ook Koel blijft. Klimaatadaptatie is, naast onder andere de energietransitie, daarom ook benoemd tot een van onze concernopgaves.

 

Als je iets wilt doen, moet je ook weten wat er aan de hand is. Daarom zijn we al een behoorlijke tijd informatie aan het verzamelen over het veranderende weer en de gevolgen daarvan. Zo weten we waar de regenwateroverlast plaats vindt, waar het extreem heet wordt in de stad én hoever kwetsbare bewoners van koele plekken afwonen. Dit is belangrijk, omdat we met deze informatie in onze gebiedsopgaven de juiste keuzes kunnen maken en samen met partijen, organisaties en bewoners naar oplossingen kunnen zoeken die echt het verschil maken.

 

In Tilburg werken wij samen met de stad en dit onderwerp leent zich bij uitstek om met elkaar de uitdaging aan te gaan. Dit is niet altijd gemakkelijk, maar we zijn vastbesloten hobbels te overwinnen en de verbinding aan te gaan. Dit alles moet zijn vorm krijgen in een innovatieve uitvoeringsagenda klimaatadaptatie. De gemeente Tilburg faciliteert dit proces en op het moment van dit schrijven zitten we nog midden in dit traject. We hebben de eerste verkennende klimaatgesprekken achter de rug en binnenkort gaan we in workshops aan de slag om hier verder invulling aan te geven. 

 

Tijdens deze sessie nemen we u mee in de stappen die we hebben gezet, de kaarten die we hebben ontwikkeld en de wijze waarop we het uitvoeringsprogramma gaan opstellen. Maar vooral ook willen we met u het gesprek voeren over de dillema's waar we tegenaan lopen. U kunt hierbij denken aan de (on)mogelijkheden van alle functies die in de openbare ruimte moeten landen, of de mate van invloed en de rol van partijen uit de stad in projecten. Herkent u dit? Wilt u hier meer over horen? Of heeft u zelf een goed idee? Kom dan vooral meepraten in ons kennisatelier Koel Tilburg!

 

Sprekers: Serge van den Berg, programmamanager Klimaat

Petra Mackowiak, beleidsmedewerker Klimaatadaptatie

 

 

 

 

U bent hier

Deel deze pagina