Menu

Kennisatelier 3 Samen maatschappelijke vastgoed verduurzamen

Kennisatelier 3 Samen maatschappelijke vastgoed verduurzamen

Hoe houden we onze maatschappelijke voorzieningen op orde? Bezoekersaantallen van bibliotheken en zwembaden staan onder druk, terwijl de personeelslasten en energie- en onderhoudslasten hoog blijven. Eén voor allen; allen voor één. Hoe kunnen we samen met de gebruikers en belanghebbenden bij de maatschappelijke voorzieningen voor een kentering zorgen? 

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij het besparen van energie in de bebouwde omgeving, één van de moeilijkste opgaven van het Energieakkoord. BNG Bank biedt gemeenten een nieuw instrument om vastgoed te verduurzamen: De Maatschappelijk Vastgoed Scan. Deze online tool geeft gemeenten snel een overzicht van de noodzakelijke maatregelen en bijbehorende kosten om vastgoed te verduurzamen. Met deze scan kunnen ze klimaatdoelen omzetten in concrete projecten.

Tijdens het kennisatelier analyseren we nieuwe ontwikkelingen zoals participatie van burgers en verenigingen in de exploitatie van zwembaden. Tevens kijken we naar mogelijkheden en financieringsvarianten om energie- en onderhoudskosten te beperken. Samen met de ervaringen van collega wethouders en BNG Bank kunt u hier energie, inspiratie en praktijkervaringen halen en/of brengen.

Spreker(s): Caspar Boendermaker, Specialist Business Development & Duurzaamheid (BNG Bank)

 

U bent hier

Deel deze pagina