Menu

Kennisatelier 4 Gezocht wethouders die werken aan vernieuwing van de lokale democratie!

Kennisatelier 4 Gezocht wethouders die werken aan vernieuwing van de lokale democratie! 

Wij geloven in de kracht van de lokale samenleving. Wij zien dat bewoners in wijken en dorpen meer ruimte willen en nodig hebben. Als wethouders kunnen we die ruimte geven. Ruimte voor initiatief, voor verschil, voor zeggenschap en eigenaarschap. Dat vraagt wel een andere manier van werken, verandering van houding en gedrag. Ook ons gedrag als wethouder. 

Wij zijn een groep wethouders uit het hele land, dwars door partijen en we maken ons zorgen over de vitaliteit van de lokale democratie. We willen graag in gesprek met collega-wethouders om te bespreken wat wij als wethouders kunnen doen. Over democratisch vakmanschap, over het democratisch gesprek (deep democracy), over ons democratisch kompas, over democratisch gehalte van partijpolitiek, het ambtelijk apparaat en de raad, over dorps/wijkdemocratie en andere democratische dilemma's. Wij weten niet precies hoe het moet, maar we zoeken actief naar nieuwe vormen. Dat doen we lokaal, maar ook graag met collega-wethouders. We nodigen u uit voor een open gesprek.

Sprekers: Frits Westerkamp ( wethouder Hollands Kroon), Ko Scheele (wethouder Ommen) en Winnie Prins (wethouder Zeewolde). 
Begeleider: Jacques van Loevezijn – bestuurslid Wethoudersvereniging

U bent hier

Deel deze pagina