Menu

Kennisatelier 6 Opgavengericht werken als College en gemeentelijke organisatie; de samenhang tussen 40 trends en 30 opgaven

Kennisatelier 6 Opgavengericht werken als College en gemeentelijke organisatie; de samenhang tussen 40 trends en 30 opgaven

In het kennisatelier/workshop worden alle actuele trends, ontwikkelingen en opgaven voor de steden en gemeenten samengevat in een vijftal centrale opgaven (‘van een tijdperk van veranderingen naar een verandering van tijdperken’, ‘transformeren, innoveren en vernieuwen’, ‘meer samenhang, meer integraal en minder verkokering in het beleid’, ‘aandacht voor de balans in de stad’ en ‘meer ruimte voor eigen regie’) waarvoor de gemeenten staan. De samenhang wordt ook aangebracht door een strategische focus voor de toekomst te kiezen (‘verbindende stad’, ‘regionale stad’, ‘innovatieve stad’ en ‘onderscheiden stad’). Voor de samenhangende en verbindende opgaven wordt tijdens het kennisatelier tevens geschetst en bediscussieerd welke belangrijke uitdagingen hieruit voortvloeien voor de gemeentelijke organisatie.


Sprekers:

Koos van Dijken - Algemeen Econoom, was 25 jaar beleidsonderzoeker bij diverse onderzoeksbureaus en houdt zich de laatste tien jaar bij Platform31 bezig met stedelijke en regionale vraagstukken.

Henk-Jan Bierling - Sociale Geografie - werkt als Programmamanager Partners bij Platform31.

 

 

U bent hier

Deel deze pagina