Menu

Kennisatelier 4 - Als je deze sessie mist, word je gehackt

Als je deze sessie mist, word je gehackt
Gemeentebestuurders worden op meerdere manieren met digitale (on)veiligheid geconfronteerd. Naast de zorg voor de continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering (informatiebeveiliging) is de bestuurder ook verantwoordelijk voor incidenten in de openbare ruimte die voortvloeien uit digitale ontwrichting. Vanuit de verantwoordelijkheid voor openbare orde en veiligheid vervult de gemeente ook een rol bij de bestrijding van digitale criminaliteit. Dit perspectief is voor gemeenten relatief nieuw. 

De gemeentelijke Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024 en beoogt integratie van de traditionele werkvelden van de gemeentelijke informatiebeveiligingsfunctie (CISO) en de afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV). In deze interactieve sessie laten we jullie kennismaken met die meervoudige verantwoordelijkheid op digitale veiligheid en de bestuurlijke gevolgen en belangen bij een crisis en de kans op reputatieschade. 

Tijdens deze sessie ervaar je wat een hack met een gemeente doet. Je reageert op verschillende interventies en bekijkt wat nodig is om de schade te beperken m.b.t. business, politiek, etc. We bespreken mogelijke effecten binnen je gemeente. Daarbij geven we aan welke diensten die VNG aan gemeenten biedt. 

Zo brengt de Informatiebeveiligingsdienst IBD 2 jaarlijks een dreigingsbeeld uit. Met dit dreigingsbeeld wil de IBD gemeenten weerbaarder maken op het gebied van informatiebeveiliging door inzicht te geven in de belangrijkste risico’s, de belangrijkste bedreigingen te duiden, handelingsperspectief te bieden en dit waar mogelijk toe te lichten met actuele voorbeelden. In het dreigingsbeeld 2021/2022 gaan we specifiek in op de risico’s voor de ambtelijke organisatie, het bestuur, de politiek, de inwoners en de ondernemers. 

Sprekers:
Nausikaä Efstratiades - hoofd Informatiebeveiligingsdienst (IBD) 
Kàto Vierbergen - programmamanager Agenda Digitale Veiligheid
Arjen Hartog - adviseur Informatiebeveiliging IBD

U bent hier

Deel deze pagina